Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Různé uhlovodíkové a jiné průmyslové plyny jsou nezbytné pro výrobu různých paliv a petrochemických látek, které dnes v průmyslu používáme a jsou také základními stavebními kameny moderního života.

Obchod s těmito komoditami je nyní skutečně globální a nesmírně komplexní. Plyny se přesouvají po celém světě v takových objemech a mezi takovými destinacemi, které před několika lety byly jenom těžko představitelné. Přeprava uhlovodíkových a chemických plynů je složité specializované odvětví, které je spjato se značným potenciálem zisků, ale také celou řadou technických problémů, s nimiž se musíme potýkat.

Pro výrobce, obchodníky i distributory je zcela zásadní kontrola jakosti a zejména monitorování naprosté čistoty plynů. Ve společnosti SGS provádíme kompletní testování podle mezinárodních, národních, obchodních a firemních norem pro plyny.

Naše kapacity pro testování plynů

Naše laboratorní síť pro plyny poskytuje celou řadu testů, včetně standardního stanovení čistoty pomocí technik GC, GC-MSa v případě potřeby i pokročilejší techniky GC-MS. Rovněž poskytujeme služby tradičního stanovení základních fyzikálních parametrů, například bodu tuhnutí, hustoty, tlaku páry a rosného bodu. Naše globální síť laboratoří nabízí kvalitní data pro řízení rizik všem zúčastněným stranám.

Naše laboratoře na vyžádání analyzují vzorky plynů z rafinérií, lodí, skladovacích zařízení, chemických továren a skladovacích nádrží. Nabízíme vám standardní testy dle smluvních či jiných obchodních specifikací nebo testy na míru, navržené k řešení některých známých rizik (např. testování COS vzorků plynů pro podrobné rozbory).

Proč společnost SGS?

Společnost SGS je vaší první volbou pro testování a kontrolu celé řady uhlovodíkových a chemických plynů.

Společnost SGS udržuje kvalitu laboratoří a sleduje znalosti prostřednictvím interních a jiných programů kruhových testů, interních i nezávislých auditů, ale také přísných školení a souladu kompetencí s normami. Naši analytici z celého světa působí v laboratořích vybavených nejmodernějšími technologiemi a mnoho z nich má akreditaci ISO 17025, a tak vám můžeme nabízet analytické testy těch nejvyšších standardů.

Společnost SGS je také aktivním členem několika hlavních oborových organizací, standardizačních organizací a pracovních skupin, mimo jiné ASTM, ISO, CEN, EI (Energy Institute, dříve Institute of Petroleum) a IFIA.

Obchodní inspekce společnosti SGS pro ropu, plyny a chemické náklady vycházejí z akceptovaných ropných a petrochemických norem, jako jsou zkušební metody API MPMS, UOP, GOST, ASTM, EN nebo IP, a specifikací stanovených organizacemi ISO, CEN nebo národními a regionálními normotvornými organizacemi. Používáme rovněž analytické metody dodané klientem nebo připravené na zakázku, pokud tvoří součást specifikací. V případě potřeby můžeme pomoct zákazníkům vybrat, které standardy je nejvhodnější citovat a používat na podporu efektivního řízení rizik v rámci konkrétní transakce. Nabízíme také technickou podporu pro všechny otázky související s pracovními postupy, standardy a technologiemi.

Informujte se o službách testování plynů společnosti SGS.

kontaktujte nás