Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Kontrola jakosti topných olejů je základní aktivitou výrobců, obchodníků a distributorů v rámci řízení rizik. V SGS provádíme testování specifikací podle různých standardů, jako je ISO, EN a GOST, nebo podle limitů stanovených ve smlouvě.

S rostoucí rozmanitostí a sofistikovaností trhu s topnými oleji nadále poroste potřeba důsledné, podrobné hloubkové analýzy. Co bylo dříve poměrně obyčejným produktem, definovaným jen základními omezeními, se rozvinulo do nebývale komplexního světového trhu. Příležitosti jsou obrovské, stejně tak rizika.

Společnost SGS vám pomůže transformovat příležitost v příjem a řídit tato rizika.

Služby testování topných olejů

Náklady topných olejů mohou být testovány v našich laboratořích podle libovolných doporučených specifikací. Nabízíme testování podle plné specifikace, včetně:

  • rutinního stanovení destilace D1160 (samostatně nebo k posouzení primární charakteristiky, společně s asfalteny, bromovým číslem, flokulací atd.);  
  • obsahu síry;
  • obsahu stopových kovů (např. sloučeniny vanadu a sodíku, hliník);
  • viskozity;
  • stanovení bodu tekutosti a hustoty.  

Naše celosvětová síť laboratoří zajišťuje kompletní řadu nástrojů pro určení analytického profilu pro zainteresované strany.

Topný olej může být testován jako:

  • zásobníkové palivo;
  • složka do směsí;
  • surovina;
  • palivo pro elektrárny.

Proč společnost SGS?

Společnost SGS je vaší první volbou pro testování a kontrolu všech typů topných olejů. Naši zkušení analytici pracují v moderních laboratořích vybavených špičkovou technologií. Mnoho z našich laboratoří má akreditaci ISO 17025, která zajišťuje poskytování analytických testů podle nejvyšších průmyslových standardů. Společnost SGS udržuje kvalitu laboratoří a sleduje znalosti prostřednictvím účasti na interních a jiných programech kruhových testů, interních i nezávislých auditech a pečlivém školení a souladu kompetencí s normami.

Společnost SGS, jako dynamický lídr v oboru, je aktivním členem mnoha odvětvových organizací, standardizačních organizací a technických pracovních skupin, například IFIA, ASTM, ISO, CEN a EI.  

Všechny naše nominace na obchodní inspekce ropných, plynných a chemických nákladů jsou vždy prováděny podle akceptovaných ropných a petrochemických testovacích metod norem ASTM, GOST, API, MPMS, UOP, IP nebo EN a specifikací stanovených dle ISO, CEN nebo regionálními a národními standardizačními organizacemi. Analytické metody, které byly vytvořeny na zakázku nebo dodány klienty, lze použít, pokud to požadují specifikace. Našim zákazníkům také můžeme pomoci vybrat normy, které je nejvhodnější citovat nebo používat na podporu řízení rizik v rámci transakcí.

Naši klienti se také mohou spolehnout na náš tým technické podpory, který poskytne poradenství ohledně pracovních postupů, norem a technologií.

Informujte se o službách testování topných olejů zajišťovaných společností SGS.

kontaktujte nás