Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Abyste mohli řídit a minimalizovat vliv vašeho podniku na životní prostředí, musíte nejdříve být schopni tento vliv kvantifikovat, než se rozhodnete k přijetí vhodných opatření.

Také můžete potřebovat sledovat dopad na životní prostředí z právních důvodů nebo pro zajištění dodržování emisních a dalších předpisů.

Proč používat služby environmentálního monitorování nabízené společností SGS?

Naše služby monitorování životního prostředí vám pomohou:

 • přesně kvantifikovat vliv vašich činností na životní prostředí;
 • řídit dopad na životní prostředí;  
 • přijímat plánovací rozhodnutí ke zmírnění nebo eliminaci dopadu na životní prostředí;
 • řídit environmentální rizika.

Analýza a kvalitní data od světového lídra

Naši odborníci mají know-how pro navrhování a provádění komplexních odběrů vzorků a měření a instalaci monitorovacích systémů za účelem dodržování celosvětových i národních norem. Specializované laboratoře společnosti SGS jsou dostatečně vybavené, aby mohly provádět řadu analýz potřebných pro zajištění kvalitních dat o úrovních emisí neboli znečištění ovzduší, půdy a vody.

Naši pracovníci s vámi budou před zahájením monitorovacích činností spolupracovat na určení toho, co je potřeba monitorovat a jaké nejlepší prostředky lze použít. Naši specialisté pak hrubá data zpracují. Vám dodáme kompletní zprávy a informace, které lze využít k přijetí rozhodnutí vedením nebo v rámci dalšího vývoje projektu.

Co naše služby monitorování životního prostředí zahrnují

Služby monitorování životního prostředí nabízené společností SGS v současnosti pokrývají následující oblasti, v nichž si naši odborníci neustále rozšiřují odborné znalosti:

 • ovzduší, půda a voda, v interiéru i exteriéru;
 • hlukové a pachové emise;
 • komínové emise;
 • pesticidy a dalších chemické látky, se schopností detekce více než 500 látek;
 • dioxin;
 • teplota;
 • mikrobiologické znečištění.

Proč společnost SGS?

Celosvětová síť odborníků a laboratoří společnosti SGS vám nabízí přístup ke špičkové technologii a odborným znalostem světového lídra. Mnohé naše laboratoře jsou akreditovány místní státní administrativou a obecně mají akreditaci ISO 17025 pro odběry vzorků, laboratorní zkoušky a v některých případech i kontroly v terénu. Pokud si zvolíte společnost SGS za svého partnera pro oblast monitorování životního prostředí, můžete si být jisti zaručenou kvalitou výsledků těchto služeb.

Zjistěte, jak vám služby monitorování životního prostředí poskytované společností SGS mohou pomoct řídit vliv na životní prostředí a zajistit dodržování předpisů.

kontaktujte nás