Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Měření emisí je nutné pro zajištění souladu s povoleními k vypouštění emisí nebo regulačními limity. Provádí se také při nastavování výkonu nebo ke stanovení základních referenčních nebo hodnotících dat.

Společnost SGS provádí měření emisí vypouštěných do životního prostředí z komínů a kouřovodů v celé řadě průmyslových odvětví.

Akreditované služby v oblasti testování komínů zajišťované společností SGS

Společnost SGS nabízí testování komínů s akreditací podle ISO 17025, které se obvykle požaduje v rámci integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) a testování plnění požadavků.

Nabízíme služby testování emisí pro následující oblasti:

 • elektrárny (na plyn, uhlí, biomasu a alternativní paliva);
 • spalovny (pevných nebo kapalných odpadů, pevného komunálního odpadu, nemocničních nebo průmyslových odpadů);
 • spalování odpadů;  
 • zařízení na zpracování ropy, plynu a chemikálií;
 • rafinérie;
 • skládky (fléry a motory);
 • farmaceutické závody;
 • cementárny;
 • kovozpracující závody;
 • firmy provádějící povrchovou úpravu kovů;
 • výrobny asfaltu;
 • výrobci papíru;
 • výrobci skla;
 • výrobci oceli;
 • výrobci potravin;
 • zpracovatelé minerálů;

Dále našim klientům nabízíme tyto služby:

 • kalibrace přístrojů CEM;
 • počítačové modelování rozptylu;
 • zkoušky účinnosti opatření pro snižování emisí;

Zjistěte více informací, jak vám služby testování emisí od společnosti SGS mohou pomoci s dodržováním limitů emisních povolenek či regulatorních limitů.

 

kontaktujte nás