Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby analýzy, inspekce a úprav ropných olejových destilátů.

Velkou částí rafinovaných produktů vyráběných ze ropy jsou střední a těžké ropné olejové destiláty. Řízení kvality a kvantity těchto destilátů je důležité pro provozovatele rafinérie, obchodníky a distributory.

Společnost SGS je připravena pomáhat s profesionálním testováním a inspekcí úplného rozsahu středních a těžkých rafinovaných ropných destilátů. Destiláty zahrnují koncové produkty, meziprodukty a mísící složky.

Mezi služby poskytované u destilátů patří inspekce zásob, testování proti specifikacím, mísení, úprava aditivy, inspekce převodu správy vlastnických práv, odstraňování potíží v laboratoři, testování v rámci kontroly kvality a další.

Mezi destilovaná paliva podléhající testování a inspekci patří:

Střední destiláty:

 • Lehký cyklový olej (LCO)
 • Vakuový plynový olej (VGO)
 • Nafta
 • Plynový olej
 • Palivo pro výrobu elektřiny
 • Biopalivo a biomasa, včetně FAME (methylestery mastných kyselin)
 • Syntetická ropa
 • Paliva zpracovaná metodou Fischer–Tropsch

Těžké destiláty:

 • Topný olej
 • Mazací olej
 • Zbytkové palivo
 • Vakuový plynový olej (VGO)
 • Zásobníkové palivo

Příklady destilovaných paliv, u kterých společnost SGS provádí testování a inspekci: palivové oleje č. 1, č. 2 a č. 4.

Naše odbornost v oblasti testování, inspekce a úpravy nákladů zahrnuje širokou řadu destilovaných produktů vyhovujících ASTM 396 (Standardní specifikace pro ropný olej), ISO, IP a dalším uznávaným testovacím metodám a normám pro destilovaná paliva.

Rozumíme celému sortimentu produkovaných a obchodovaných druhům destilovaných paliv. Mnohé z těchto druhů mají poddruhy mají podstupně spojené s požadavky předpisů, klimatem, ročním obdobím a nadmořskou výškou.

Kontaktujte SGS, abyste získali profesionální poradenství a služby v oblasti testování, inspekce a úpravy středních a těžkých destilátů a související odbornosti.

kontaktujte nás