Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Surová ropa a ropné produkty jsou čím dál tím rozmanitější a jejich použití je čím dál tím inovativnější. V důsledku toho jsou řízení a kontrola jakosti, kontrola ztrát a dodržování smluvních, environmentálních a komerčních předpisů čím dál tím důležitější pro zachování hodnoty zainteresovanými osobami v dodavatelském řetězci.  

Laboratoře SGS provádějí celou řadu zkoušek surové ropy a dalších ropných výrobků pro rafinérie, mísení a petrochemický průmysl.

 

Stanovení hodnoty výchozích produktů

Hodnotu surovin je třeba určovat případ od případu, protože na rozdíl od hotových výrobků se suroviny kupují bez dalších záruk. To znamená, že obvyklá nebo generická data z minulých zásilek budou určitým indikátorem, ale občas klidně může dojít k významným odchylkám, pokud dojde k mísení z různých nalezišť, část vypadne, budou se lišit rafinační poměry, nebo je zařízení použito více či méně agresivním způsobem.

Suroviny jako vakuový plynový olej, nízkosirný topný olej, zbytek atmosférické destilace, zbytek vakuové destilace, nafty, kondenzáty, cyklové oleje atp. představují velkou příležitost pro informovaného obchodníka a zpracovatele ropy. Zároveň však představují značné riziko, větší než u přesně definovaných finálních produktů. Společnost SGS nabízí obchodníkům nástroje pro řízení rizik, které jednoduše nenajdou u žádné jiné organizace.

Jednoduché testy jako zkoušky hustoty, obsahu vody a síry jsou dobře známé a běžné. V dnešní době se však objevují nové problémy, jako je stanovení nízkých koncentrací rtuti, škodlivých reziduálních kovů, sirovodíku a exotických prvků jako antimon.

Proč společnost SGS?

 

Nestranná, nezávislá analýza je zásadní pro pokračující úspěšnost výroby a obchodu v ropném a plynárenském průmyslu. Pokud si zvolíte společnost SGS za svého partnera pro analytické testy, budete se moct soustředit na své základní aktivity. Naši odborníci budou provádět analýzy přesně, účinně a zcela nezávisle.

Společnost SGS je také aktivním členem mnoha hlavních oborových organizací, standardizačních organizací a technických pracovních skupin, mimo jiné ASTM, ISO, CEN, EI (Energy Institute, dříve Institute of Petroleum) a IFIA.  Provádění obchodních inspekcí společností SGS pro ropu, plyny a chemické náklady bude vždy vycházet z akceptovaných ropných a petrochemických norem, jako jsou zkušební metody API MPMS, ASTM, UOP, GOST, EN nebo IP, a specifikací stanovených organizacemi ISO, CEN nebo národními a regionálními normotvornými organizacemi.

 

Analytické metody vytvořené na zakázku nebo dodané klientem se používají, pokud smluvní strany indikují, že tvoří součást specifikací.   V případě potřeby můžeme zúčastněným stranám poradit s výběrem norem, které je nejvhodnější citovat a používat pro přiměřené řízení rizik v dané transakci nebo sérii transakcí. Náš tým technické podpory může nabídnout pomoc ve všech záležitostech souvisejících s používanými normami, pracovními postupy a technologiemi.

 

Získejte více informací o službách testování surové ropy a ropných produktů poskytovaných společností SGS.

 

kontaktujte nás