Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Použití bitumenu a asfaltu prošlo obrodou, z poměrně levné a obyčejné komodity se stal technologicky vyspělý stavební materiál.

Zároveň prudce vzrostly požadavky. Velice žádaný produkt v kombinaci s přísnými jakostními kritérii vyžaduje, aby obchodníci aktivní na tomto poli měli nástroje pro efektivní řízení rizik u každého nákladu. Potenciální zisky jsou dobré, ale i menší problémy se mohou prodražit.

Společnost SGS nabízí kompletní balík služeb pro oblast bitumenu a asfaltu, včetně odběrů vzorků, obchodní inspekce, analýzy a ošetření nákladu.

Problémy v sektoru asfaltu a bitumenu

Mezi největší problémy, kterým čelí všichni účastníci dodavatelského řetězce, patří:

 • účinné odběry a zpracování vzorků;
 • manipulace se vzorky;
 • Existence mnoha jakostních tříd. Třídy jakosti jsou obvykle určovány lokálně a nepoužívají se v zahraničních rafinériích. To je největší problém pro obchodování v tomto sektoru.
 • Testování. Mnoho jakostních tříd, nízké objemy a skutečnost, že řada důležitých testů není ve většině případů uplatňována mezinárodně, ale jen místně, znesnadňuje dodržování známých norem.
 • Měření. Kvantifikace bitumenu je velice nejednotná, podobně jako jakostní třídy. Podle místních zvyků a praxe často dojde pouze ke zvážení na mostní váze, jejichž přesnost je pochybná nebo je ovlivněná externími vlivy, jako je velmi špatné počasí, zemětřesení a výkyvy elektrické energie. Skutečnost, že asfalty bývají přepravovány intermodální přepravou, také ztěžuje přesné měření v dodavatelském řetězci. Volně ložený náklad, barely, nádrž ISO, železniční a silniční cisterny, to vše se může vyskytovat a narážet do sebe v jednom dodavatelském řetězci.

Testování asfaltu a bitumenu od společnosti SGS

Existuje mnoho národních a mezinárodních specifikací a testů stanovených různými úřady, kontrakty a stavebními předpisy po celém světě. V SGS se snažíme nabídnout co nejvíce, ale jsme si vědomi, že nemůžeme všem našim partnerům nabídnout vše a všude, vzhledem k omezeným objemům na danou lokaci. Nabízíme:

 • analýzu komerčních volně ložených nákladů podle ASTM, ISO, EN a podobných specifikací;
 • analýzu základních funkčních charakteristik, například:
  • penetrační čísla;
   • jehlovou penetraci;
   • kuželovou penetraci;
   • tvrdost;
   • tvárnost;
   • bod tání;
   • hustotu;
   • sledování během skladování pro posouzení stavu oxidace;
   • průběžné testování bitumenu v barelech k posouzení životnosti dané várky;

   Program zajištění kvality

   Všechny zkušební laboratoře SGS se účastní mezinárodních programů pro zkoušení odborné způsobilosti v oblasti bitumenu. Tyto kruhové testy jsou indikátorem výkonu a pomáhají udržovat stále vysokou kvalitu a záruky našich laboratoří.

   Naše obchodní inspekce ropných, plynných a chemických nákladů je vždy prováděna podle akceptovaných ropných a petrochemických standardů, například se jedná o metody testování podle ASTM, GOST, API, MPMS, UOP, IP nebo EN a specifikací stanovených dle ISO, CEN nebo regionálními a národními standardizačními organizacemi.

   Společnost SGS je členem několika hlavních oborových organizací a pracovních skupin, mimo jiné ASTM, ISO, CEN, EI (Energy Institute, dříve Institute of Petroleum) a IFIA. Pokud to vyžadují smluvní specifikace, můžeme použít upravené analytické metody i metody dodané našimi klienty. V případě potřeby můžeme také zákazníkům pomoci vybrat normy, které je nejvhodnější používat a citovat při řízení rizik v rámci transakcí. Náš tým technické podpory je vždy připraven poskytnout poradenství ohledně používaných norem, pracovních postupů a technologií.

   Získejte více informací o testech asfaltu a bitumenu od společnosti SGS.

    

   kontaktujte nás