Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Snaha o snížení skleníkových emisí a omezení závislosti na ropných produktech vydláždila cestu pro rozmach biopaliv.

V reakci na rostoucí trh s biopalivy společnost SGS nabízí služby pro testování všech aspektů dodavatelského řetězce pro biopaliva. Tyto služby zahrnují testování surové biomasy, optimalizaci a testování postupů, dále také ověřování obchodů s emisemi, včetně specializovaných produktů pro sektor letecké a námořní přepravy.

Co jsou biopaliva?

Biopaliva jsou formou obnovitelné energie odvozené z velmi širokého spektra produktů na bázi biomasy. V současnosti existují dvě hlavní formy: bioetanol a bionafta (FAME - methylestery mastných kyselin). Bioetanol se vyrábí destilací různých materiálů, které obsahují cukry. Bionafta se vyrábí extrakcí rostlinných olejů z různých rostlin jako proso prutnaté and jatropha a následnou esterifikací. Výsledná kapalina se pak čistí a vyrábí se z ní netoxické špičkové biologicky rozložitelné palivo.

V současnosti se bioetanol i bionafta mísí s benzínem a naftou a získávají se tak biopaliva, která lze použít i pro neupravené motory. Nová paliva odvozená ze zdrojů biomasy se začínají používat i pro letecký průmysl.

Naše služby testování biopaliv

Státy Evropské unie (EU) podepsaly na podporu většího využívání udržitelných paliv Směrnici o podpoře obnovitelných pohonných hmot, která stanovuje cíle pro zavedení všech typů náhradních zdrojů energie, včetně biopaliv, s cílem omezení závislosti na ropných produktech. V současnosti se vyžaduje, aby paliva splňovala standardy jakosti EN228 a EN590, které povolují přimíchávání bioetanolu a bionafty do konvenčních pohonných hmot.

Společnost SGS zajišťuje:

 • certifikaci složek biopaliv podle ASTM D6751 a EN 14214;
 • certifikaci benzínu a nafty podle EN228 a EN590;
 • akreditované laboratoře dle ISO 17025;
 • inspekce/prověření výrobků ze surové biomasy;
 • kvantifikaci a charakterizaci složky biopaliv v minerálních palivech (v souladu s E5/E10/E15/ E85 pro etanol ve standardním benzínu a B5/B10 pro biopalivo v naftě);
 • mikrobiologický rozbor;
 • optimalizaci procesů a testování vedlejších produktů;
 • dávkování aditiv a úpravy pro zlepšení kvality;
 • přísady pro zlepšení průtoku, biocidní látky a antioxidanty;
 • čpavek a chemické přísady používané v zařízeních upravujících výfukové emise;
 • technické služby a poradenství pro problematiku v logistice, distribuci a v dodavatelském řetězci;
 • služby obchodní inspekce volně ložených paliv.

Proč společnost SGS?

Společnost SGS je světovým lídrem v oblasti poskytování služeb testování pro ropný průmysl a plynárenství a získala technickou odbornost v oblasti biopaliv. Klientům nabízíme kompletní řadu přizpůsobitelných testů, které lze provádět v naší celosvětové síti vyspělých laboratorních zařízení, a to pro všechny kroky v rámci dodavatelského řetězce biopaliv.

Informujte se o službách testování biopaliv nabízených společností SGS.

kontaktujte nás