Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

SGS Laroute zajišťuje úpravy paliv aditivy a pomáhá vlastníkům nákladů řešit problémy a splňovat specifické smluvní požadavky.

Řešení obtížné manipulace

Obtížná manipulace se vztahuje zejména k surové ropě, topným olejům a vakuovým plynovým olejům. Nejčastěji se vyžaduje úprava bodu tekutosti.

  • Úprava bodu tuhnutí
    Ropné produkty a surová ropa s vysokým bodem tuhnutí vyžadují opatrné zacházení, pokud okolní teplota spadne pod teplotu vylučování parafínů (WAT), aby se zabránilo problémům s ucpáním, ke kterým může dojít během přepravy nebo kvůli podmínkám v cílové destinaci. Příklady:
  • ropa procházející horským pásmem, kde potrubní společnost ukládá omezení bodu tuhnutí, aby se snížila možnost výskytu zablokování potrubí;
  • ropa dodávaná přes SBM do podmořských potrubí. V takovém případě je důležité, aby bod tuhnutí dodávané ropy byl o hodně nižší, než je teplota moře, aby nedocházelo k ukládání parafínů a případnému zablokování potrubí.

Bezpečnostní úvahy

  • Odstraňování H2S
    Sirovodík (H2S) se vyskytuje přirozeně v kyselé ropě a také se koncentruje v těžších topných olejích během procesu rafinace. Kvůli koncentraci H2S je přeprava a manipulace s ropou extrémně nebezpečná. Nebezpečí H2S si vyžádalo lokální omezení v mnoha částech světa – od vlastníků lodí, přístavních úřadů, ropných terminálů a ropných společností na podnikové úrovni.

Plnění smluvních podmínek

Surová ropa a ropné produkty se často prodávají podle místních specifikací a požadavků. Při obchodování mimo lokální oblast může být nutná úprava ropy, aby uspokojila trh příjemce.

Vlády ukládají různá omezení na specifikace podle roční doby, což umožňuje jednodušší manipulaci s ropou za daných podmínek. Specifikace se liší podle oblasti a ročního období. Obchodníci tedy kupují topné plyny v základní kvalitě a pak je mísí podle specifikací tak, aby dodrželi příslušnou prodejní smlouvu. Tento postup může být velmi jednoduchý nebo velmi komplexní v závislosti na specifikacích, které je nutno splnit, a zlepšení potřebnému pro jejich splnění.

Prováděné úpravy v souvislosti se smluvními specifikacemi obecně zvyšují jednotkovou cenu nákladu jedním nebo dvěma způsoby:

  • zvýšení hodnoty zlepšením prodejnosti ropy, jelikož ceny aditiv jsou nižší než zvýšení hodnoty;
  • investice do aditiva je potřebná, aby se splnily specifikace místního trhu.

Proč SGS Laroute?

Jsme světovým lídrem v oblasti služeb pro aditiva a pracujeme v exportních a importních přístavech v bývalém Sovětském svazu, na Středním východě, v Africe, Asii, Evropě a Severní Americe. Naše služby jsou unikátní, žádná jiná společnost nemá stejné geografické pokrytí, dostupné zásoby, vybavení a přístup do přístavů.

V současnosti provádíme úpravy více než 40 milionů MT surové ropy a ropných produktů za rok. Pracujeme v 36 zemích a máme zásoby aditiv vhodných pro uspokojení požadavků lokálního trhu.

Zjistěte, jak vám mohou služby úpravy paliv od SGS Laroute pomoci.

kontaktujte nás