Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Svět postupně přechází na čistší pohonné hmoty, které produkují méně znečišťujících látek a zajišťují vyšší výkon. Právní předpisy na celém světě mění profily paliv a roste potřeba dalšího ošetření aditivy.

Mnoho starších rafinérií prochází modernizací, aby mohly držet krok s měnícími se potřebami, a stále více vyžadují přidávání aditiv, aby mohly dodávat konečné produkty splňující mezinárodní normy. Existuje také rostoucí poptávka po úpravách paliv ve snaze zdolat logistické obtíže, které ovlivňují distribuční infrastrukturu, od potrubí a železnice po říční čluny a silniční cisterny.
 
SGS Laroute poskytuje služby aditiv světovým obchodníkům s ropou a její zákaznická základna zahrnuje klienty od malých nezávislých po hlavní velké obchodníky s ropou.

Proč je úprava paliv nutná?

Problémy, které je třeba řešit, jsou převážně způsobené problémy s manipulací nebo smluvními požadavky, které naši zákazníci musí splnit.

Například u plynového oleje specificky vidíme vyšší potřebu:

  • mazivosti;
  • zlepšení vlastností za studena CFPP/bodu zákalu/bodu tekutosti.

Snížení hladin síry u plynného oleje zvyšuje potřebu řídit mazivost paliva. Vylepšení v rámci rafinace také mění profil vlastností plynových olejů za studena kvůli změně rozsahu bodu varu nového plynového oleje.

Profily topných paliv se také mění tím, že se ze středních destilátů v procesu rafinace získává stále více. Vznikají paliva s vyšším bodem tekutosti, u nichž se bod tekutosti hůře upravuje, a je obtížnější je deemulgovat, pokud stoupnou úrovně vody.

Jakým způsobem upravujeme paliva

Zásadním prvním krokem je získat reprezentativní vzorky z nákladu, který má být ošetřen, a posoudit výchozí stav. Pak jsme schopni zjistit, zda a jak můžeme dosáhnout požadované specifikace.

Po stanovení výchozího stavu a odsouhlasení úrovně ošetření jsme připraveni dané palivo upravit. Úpravu paliva lze provést dle potřeby buď v potrubí, v tanku nebo na palubě plavidla.

Pravidla a postupy, kterými se řídí úpravy v přístavech a na lodích, jsou čím dál přísnější a nejvyšší pozornost je věnována dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Při úpravě paliv SGS Laroute používá vybavení, které splňuje požadavky největších ropných společností, terminálů a přepravců.

Proč SGS Laroute?

Jsme světovým lídrem v sektoru služeb pro aditiva a pracujeme v exportních a importních přístavech v bývalém Sovětském svazu, na Středním východě, v Africe, Asii, Evropě a Severní Americe. Naše služby jsou unikátní; žádná jiná společnost nemá stejné geografické pokrytí, dostupné zásoby, vybavení a přístup do přístavů.

V současnosti provádíme úpravy více než 40 milionů MT surové ropy a ropných produktů za rok. Pracujeme v 36 zemích a máme zásoby aditiv vhodných pro uspokojení požadavků lokálního trhu.

Zjistěte, jak vám mohou služby úpravy paliv od SGS Laroute pomoci.

kontaktujte nás