Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS vám může pomoct při posouzení, omezování a řízení rizik, na která lze narazit v rámci obchodních a provozních situací týkajících se rafinérií a terminálů pro skladování ropy.  

Náš specializovaný tým auditorů zpracovatelského sektoru zajišťuje důkladné audity náležité péče, s detailním a důvěrným potvrzením úrovní rizik, na která zákazník pravděpodobně narazí.

Každý člen týmu SGS má bohaté zkušenosti v ropném zpracovatelském sektoru a kompletní znalosti nejlepších pracovních postupů v celém sektoru.

Jak provádíme audity náležité péče

Tým společnosti SGS pro audity náležité péče pracuje v celosvětovém měřítku. Kontrolujeme a posuzujeme celou řadu průmyslového hardwaru, rafinačních procesů, účetních systémů a podpůrných historických údajů. Tyto informace nám umožňují zjistit a potvrdit úrovně rizik související s dodržováním předpisů, bezpečností, životním prostředím, ztrátami zásob a stavem závodu.
 
Audity vycházejí z rizik a jsou upraveny podle individuálních požadavků zákazníka na sjednaná kritéria, včetně těchto:

 • provoz v souladu s uznávanými mezinárodními standardy a nejlepší praxí;
 • možnosti, zařízení a existující omezení kotvení lodí;
 • integrita a čištění potrubí;
 • stav, řízení a údržba tankoviště;
 • integrita tanků, kalibrace tanků, spolehlivost automatických měřidel a odhad objemu kalu;
 • segregace produktů;
 • hodnocení zásob;
 • laboratoř fungující v rafinérii – rozsah, vybavení, záznamy o údržbě a výkonu, dodržování předpisů a akreditace;
 • čistění odpadních vod;
 • požární a bezpečnostní systémy;
 • environmentální licence a soulad s požadavky na ochranu životního prostředí;
 • dodržování místních a průmyslových předpisů a praxí pro oblast ochrany zdraví, bezpečnost a životní prostředí (HSE);
 • účetní systémy pro evidenci ropy;
 • záznamy o zpracování ropy.  

Proč společnost SGS?

Společnost SGS si vytvořila silné celosvětové postavení v oblasti auditů náležité péče a má velkou zákaznickou základnu, která zahrnuje významné rafinerie ropy, obchodní domy, firmy nabízející skladovací služby a banky.

Informujte se, jak vám mohou audity náležité péče nabízené společností SGS usnadnit procesy řízení rizik.

kontaktujte nás