Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Při rafinaci, zpracování a distribuci surové ropy a zemního plynu, poskytujeme pro podporu vašich činností následující služby:

  • Laboratorní testy, design a outsourcing, které pomohou maximalizovat vaše zisky nebo snížit kapitálové výdaje
  • Měření a kalibrace pro zajištění přesného stanovení množství a kvality
  • Mísení pro optimalizaci složek a kvality výrobků
  • Ošetření nákladů pro úsporné upravení kvalitativních parametrů, které ovlivňují manipulaci s nákladem, bezpečnost a smluvní závazky
  • Měření, odběry vzorků a provádění analýz při převodu správy
  • Outsourcing manipulace a distribuce vzorků
  • Správu zajištění pro zmírnění vašich rizik

Zjistěte si více o službách, které nabízíme pro podporu rafinace, zpracování a zásobování ropou a zemním plynem.