Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Přejímací test v továrně výrobce prováděný společností SGS - zajišťuje, aby bylo vaše vybavení či zařízení dokončeno v požadované kvalitě a vyhovovalo všem smluvním specifikacím.

Před dodávkou či konečnou instalací si musíte být jistí, že vaše vybavení či zařízení bylo dokončeno v požadované kvalitě a je plně funkční. Náš přejímací test v továrně výrobce určuje, zda vaše vybavení či zařízení pracuje tak, jak bylo plánováno a zda vyhovuje všem smluvním specifikacím.

Proč používat přejímací test v továrně výrobce prováděný společností SGS?

Náš komplexní přejímací test v továrně výrobce je nejhospodárnějším způsobem, jak zajistit, aby vaše vybavení či zařízení pracovalo správně. Jako vysoce kvalifikovaná nezávislá třetí strana máme osvědčené schopnosti a zdroje k provádění spolehlivých zkoušek. Případně můžeme být svědkem příslušného zkoušení ve vašem jméně.

Náš přejímací test v továrně výrobce vám pomáhá:

  • získat nezávislý důkaz o funkčnosti, kvalitě a celistvosti s pomocí našeho komplexního kontrolního postupu,
  • ověřit nejdůležitější dokumenty, jako jsou návody, instrukce, plány, výkresy, diagramy rozvodů a přístrojového vybavení a
  • zajistit, aby vaše vybavení nebo zařízení pracovalo tak, jak se očekává a to v ověřitelném rozsahu předvídatelných podmínek, včetně nesprávného užívání a chyb.

Vedoucí dodavatel v oblasti osvědčených přejímacícvh testů v továrně výrobce

Jako vedoucí poskytovatel vám nabízíme naše akreditace, technickou odbornost a roky zkušeností potřebné k tomu, abychom vám poskytli osvědčené přejímací testy v továrně výrobce. Navíc můžeme s globální sítí odborných profesionálů poskytnout vyškolené a kvalifikované technické specialisty - kdekoliv je potřebujete, a to rychle.

Náš přejímací test v továrně výrobce zahrnuje: 

  • komplexní kontrolu úplnosti,
  • důkaz funkčnosti a to konvenčními zkouškami funkčnosti nebo simulací,
  • ověření smluvních požadavků,
  • ověření dostupnosti a kvality dokumentace a
  • finální inspekci.

Spojte se s námi hned teď, abyste zjistili, jak přejímací test v továrně výrobce zajišťuje, aby bylo vaše vybavení či zařízení dokončeno v požadované kvalitě a vyhovovalo všem smluvním specifikacím.

kontaktujte nás