Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Mechanické zkoušky poskytované společností SGS - získejte přesné údaje potřebné pro uvedení vašeho plánu do praxe a pro jeho shodu s vyžadovanými normami kvality.

Mechanické zkoušky jsou prvním krokem pro uvedení vašeho projektu do praxe. Samotné vypočtené hodnoty vám však nemohou dát přesný obraz toho, jak se materiály a výrobky budou chovat. To je důvod, proč vám naše služby mechanických zkoušek poskytují skutečné údaje zajišťující, že vaše výrobky vyhovují specifikacím a jsou ve shodě s vyžadovanými nařízeními a normami kvality.

Proč využít mechanické zkoušky poskytované společností SGS?

Nabízíme vám přední světové laboratoře mechanických zkoušek a prokazatelné úspěchy v poskytování konstrukčního, fyzikálního a mechanického posuzování materiálů a výrobků pro zákazníky z celého světa.

Naše služby mechanických zkoušek vám mohou pomoci:

 • získat přesná a reálná data pro určení skutečných mechanických vlastností materiálu či konstrukčního celku použitého ve vašem projektu,
 • použít zkoušky materiálů k tomu, aby byly vaše výrobky vhodné pro svůj zamýšlený účel a
 • shromažďovat informace potřebné k tomu, aby byl váš plán uveden do praxe a byl ve shodě s příslušnými nařízeními a normami kvality.

Mechanické zkoušky na světové úrovni od předního poskytovatele

Poskytujeme vám moderní laboratoře, dílny, účelové zkušební zařízení a vysoce vyškolený tým odborníků. Navíc, abyste měli úplnou jistotu, pracují naše laboratoře podle místních a mezinárodních norem.

Naše služby zahrnují mechanické zkoušky:

 • otěruvzdornosti,
 • soudržnosti,
 • lámavosti a teploty vzniku trhlin za studena,
 • deformační teploty,
 • hustoty;
 • meze pevnosti v ohybu a v tlaku,
 • tvrdosti,
 • odolnosti proti žáru a vlhku,
 • rázové pevnosti,
 • průrazu a mezivrstevného smyku,
 • teploty měknutí a tání,
 • povrchového napětí,
 • pevnosti v tahu,
 • tepelné roztažnosti,
 • viskozity,
 • odolnosti proti hoření/vzplanutí a  
 • charakteristik trvanlivosti.

Naše zkušební metody zahrnují také nedestruktivní zkoušky (NDT) jako metodu rázové ozvěny a detekci mikrovibrací.

Tyto zkoušky lze provádět pro široký sortiment materiálů včetně cementu, přísad, betonu, zeminy, kameniva, cihel, dlaždic, desek a asfaltobetonu.

Spojte se s námi ještě dnes, abyste zjistili, jak vám naše služby mechanických zkoušek mohou pomoci získat přesné údaje k uvedení vašeho plánu do praxe a k dodržení vyžadovaných norem kvality.

kontaktujte nás