Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Analýza poruch a poškození od společnosti SGS - určuje základní příčiny poruchy výrobku, definuje odpovědnosti a zlepšuje budoucí výkon.

Když dojde k poruše součásti nebo produktu, musíte identifikovat příčinu poruchy a zabránit budoucím výskytům. Naše služby analýzy poruch a poškození identifikují hlavní příčiny poruch, definují možnosti a zlepšují budoucí výkonnost.

Proč používat služby analýzy poruch a poškození od společnosti SGS?

Nabízíme vám naše vysoce kvalifikované pracovníky, specializované laboratoře s nejmodernějším analytickým vybavením, bezkonkurenční zdroje a osvědčenou odbornost, aby vám pomohli:

 • Provedení analýzy hlavní příčiny a definování odpovědností
 • zabránit budoucímu výskytu závad a zlepšit výkon prostřednictvím prevence závad a
 • Získání rychlých a přesných výsledků různými metodami, například fyzikálními nebo chemickými analýzami, mechanickým testováním, metalografií či testy svařováním z našich plně vybavených testovacích laboratoří

Osvědčená analýza závad a prevence závad od světové jedničky

Jako světová jednička v analýze závad a prevenci závad jsme první volbou pro zákazníky ze všech průmyslových oborů na celém světě. Protože úspěšně identifikujeme příčiny závad ve více než 1000 vyšetřování ročně, nabízíme vám bezkonkurenční odbornost.

Naši techničtí odborníci jsou vysoce kvalifikovaní technici s akademickými tituly doktora či magistra ve strojírenství, vědě o materiálech (kovy a polymery), fyzice, elektronice a chemii. V důsledku toho vám nabízejí průmyslové schopnosti, místní akreditace a rozsáhlé zkušenosti s různými technikami analýzy závad. Proto působíme jako poradci právních a pojišťovacích společností a poskytujeme odborné posudky v případech občanskoprávních sporů.

Naše služby analýzy poruch a poškození například zahrnují následující:

 • Posuzování materiálu : Můžeme vám poskytnout odbornou analýzu poruchy materiálu jakéhokoliv druhu a to prostřednictvím mechanických, fyzikálních, chemických nebo mikrostrukturálních vyšetřování
 • Zkoumání koroze: Můžeme posuzovat a zmírňovat vaše problémy s korozí a najít nejlepší slitinu a/nebo nátěr pro vaše potřeby.
 • Fraktografie Můžeme analyzovat morfologii povrchu lomu u kovů, polymerů a keramiky, identifikovat příčinu lomu a pomoci vám zavést nápravná opatření. 
 • Ohodnocení elektroniky: Můžeme určit základní příčiny elektronických závad v kontrolních jednotkách, čidlech, deskách tištěných spojů, integrovaných obvodech a v montážních a balících technologiích.
 • Vyšetřování poškození požárem: Můžeme určit základní příčiny požáru a posoudit rozsah a typ škody, takže vaše vybavení nebo stavba může být uvedena zpět do provozu bezpečně a efektivně.
 • Odborné svědectví: Pro případy sporů od počátečních soudních řízení až po přelíčení můžeme poskytnout techniky pro odborné svědecké výpovědi. Provádíme vyšetřování nehody na místě, technickou analýzu a hodnocení shody s průmyslovými specifikacemi. Také můžeme provádět přezkum zpráv jiných odborníků, identifikovat základní příčiny závady, poskytnout forenzní makroskopickou a mikroskopickou dokumentaci a provádět analýzy průmyslových a spotřebních výrobků
 • Přezkoumání konstrukčního provedení: Můžeme poskytnout systematickou, komplexní a dokumentovanou analýzu vašeho konstrukčního provedení.
 • Školení: Můžeme vám poskytnout vzdělávací lekce, semináře a přednášky pro zlepšení dovedností vašich zaměstnanců a pro zvýšení kvality vašich výrobků.

Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak vám mohou služby analýzy poruch a poškození pomoci identifikovat hlavní příčiny poruch, definovat odpovědnosti a zlepšit budoucí výkonnost.

kontaktujte nás