Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby SGS pro označení CE - s efektivními službami posuzování shody od notifikované osoby vyhovte směrnicím povinné bezpečnosti výrobku, jež potřebujete pro obchodování v EU.

Chcete-li obchodovat v EU, je označení CE povinnou značkou shody vyžadovanou pro široké spektrum výrobků. Označení CE je důkazem, že váš výrobek je ve shodě s přísnými směrnice EU o produktové bezpečnosti. Dosažení shody však může být komplexním procesem. Jelikož jsme notifikovaná osoba pro téměř všechny směrnice EU o bezpečnosti výrobků, naše služby posuzování shody za účelem udělení označení CE vám poskytnou odborný posudek, který potřebujete pro získání shody.

Proč používat služby SGS k posuzování shody pro označení CE?

Ať potřebujete pomoc pro celý proces, nebo návod pro určité části, můžeme vám pomoci:

 • Buďte v souladu, nabízíme poradenství a návody
 • určit, které směrnice a normy EU se týkají vašich výrobků,
 • definovat vaši zodpovědnost dle směrnic EU o bezpečnosti výrobků,
 • porozumět systému rozmanité certifikace a různých kroků, jež jsou vyžadovány a
 • přesně určit, zda je notifikovaná osoba (NoBo=Notified Body) potřebná, aby vám umožnila získat shodu.

Důvěryhodné služby posuzování shody pro označení CE od vedoucího dodavatele.

Jako jedna z největších světových společností zabývající se certifikací, zkoušením, inspekcí a ověřováním vám můžeme nabídnout bezkonkurenční zkušenosti s požadavky EU. Navíc, jako notifikovaná osoba pro téměř všechny směrnice EU o bezpečnosti výrobků, jsme první volbou pro zákazníky z celého světa, kteří potřebují důvěryhodné služby pro označení CE.

A v důsledku našich znalostí a odbornosti vám můžeme nabídnout mnohem víc, než jen běžnou službu certifikace. Můžeme vám poskytnout rozsáhlou podporu a rady, jež vám umožní převzít vlastnictví procesu certifikace výrobku, takže vaše společnost získá novou odbornost.

Naše služby posuzování shody pro označení CE zahrnují:

 • rady ohledně procesu označení CE,
 • posuzování shody,
 • ověřování návrhu,
 • schvalování typu,
 • audit a schválení systému,
 • posuzování složek a dokumentů,
 • výrobní dohled a testování vzorků,
 • audity CE a zkoušení slučitelnosti zařízení vyzařujících elektromagnetickou energii (EMC=Electromagnetic compatibility),
 • praktické semináře a školení,
 • analýzu a posuzování rizik,
 • technické složky,
 • posouzení návodu pro uživatele a instrukční karty,
 • identifikaci interpretačních problémů,
 • vydání vašeho prohlášení o shodě pro Evropské společenství a
 • vydání vašeho osvědčení o ověření.

Kontaktujte nás ještě dnes, abyste zjistili, jak vám mohou naše služby pro označení CE pomoci dosáhnout trh EU.

kontaktujte nás