Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Se zvyšující se cenou ropy je stále důležitější monitorovat přesně všechny změny množství ropných produktů, když se pohybují dodavatelským řetězcem.

V SGS známe důležitost poskytování přesných a spolehlivých analýz cest, a odsouhlasení výpočtů. Tyto informace mohou být použity pro zlepšení kontroly ztrát, pro nárokování reklamací podle potřeby a obecně ke zlepšení účinnosti a odpovědnosti v rámci logistického řetězce. Naše proaktivní služby kontroly ztrát pokrývají všechny aspekty ztrát na cestách, kontroly skladových zásob, mísení paliva na palubě a audity terminálů pro ropný průmysl.

Výhody analýzy cest a odsouhlasení

Při obchodování s ropnými a petrochemickými produkty a dalšími kapalinými surovinami, či jejich skladování nebo přepravě dochází ke změnám objemů měřeným v daném místě a časovém okamžiku. Každé měření musí být provedeno velmi pečlivě, protože i malá chyba může mít výrazný dopad, když jsou prováděny standardní výpočty dodavatelského řetězce.

Analýza cest a odsouhlasení zahrnuje robustní a důkladné přezkoumání sekvence měření. To umožňuje analýzu hlavních příčin rozdílů v objemech nebo hmotnostech ropy mezi množstvími vykázanými v nákladním listu (BOL) a množstvími uvedenými na výstupním certifikátu, kterým se říká výstupní (výrobní) ztráty. Náš zkušený tým může vytvořit a analyzovat modely cest pro hodnocení účinků takových faktorů, jako je mísení, agregace a meziztráty, což pomáhá vytvořit přesný obrázek celého logistického řetězce.

Zatímco mnoho rozdílů lze započítat snadno a mají pouze omezený dopad, výrazné změny mohou nastat v jistých situacích, které představují skutečné rozdíly v objemech dávek.

Patří sem:

 • Usazení vody ze suspenze
 • Zamíchání vody do roztoku
 • Změny hustoty produktu při provádění směšování
 • Vrstvení v případě gradientů hustoty, teploty nebo obou  
 • Jednoduché úniky z nádrží nebo potrubí
 • Nekompletní naplnění potrubí
 • Porucha přístrojů
 • Lidská chyba při měření nebo výpočtu

Služby kontroly ztrát

Za situace, kdy dochází ke konfliktu zájmů mezi terminálem, vlastníkem lodi, obchodníkem, přepravcem, příjemcem a operátorem lodi, se můžete spoléhat na SGS, že bude chránit vaše zájmy. Naše služby zahrnují:

 • Kontrola skladových zásob
  Přesné monitorování nákladu, které zajistí standardy API pro kvalitu a její kontrolu, měsíční odsouhlasení skladových zásob při všech pohybech nákladu, sledování neshod a identifikace oblastí zájmu.

 • Audit terminálu
  Stanovení odpovědnosti a účetní odpovědnosti je nutným základem. Předtím, než bude terminál odpovědný za váš náklad, nebo během této doby, zajistíme, aby všechny aspekty chování terminálu a jeho provozních postupů umožnily správnou manipulaci s nákladem.

Zjistěte, jak mohou služby analýzy cest a kontroly ztrát od SGS pomoci při zlepšení účinnosti a účetní odpovědnosti vaší logistiky.

kontaktujte nás