Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

SGS nabízí specializované školicí kurzy pro oblast přepravy nebezpečného zboží leteckou, námořní a silniční dopravou:

  • Předpisy IATA pro nebezpečné náklady (úvodní a opakovací kurz);
  • Předpisy IATA pro nebezpečné náklady (radioaktivní látky);
  • znalosti ADR, ADN a IMDG;
  • bezpečnost v letecké přepravě.

Předpisy IATA pro nebezpečné náklady

Předpisy IATA pro nebezpečné náklady (DGR) pro leteckou přepravu nebezpečného zboží předepisují požadavky na školení pro přepravce, včetně specialistů na balení nákladů, zástupců přepravce a agentur, které provádějí jménem operátora samotný příjem, manipulaci, nakládku, vykládku, překládku či další zpracování nákladu.  

Účastníci mohou na konci kurzu absolvovat oficiální zkoušku. Pokud účastník uspěje, může získat certifikát o školení IATA a jeho jméno je přidáno do Mezinárodního registru studentů IATA. Certifikát je platný dva roky a lze jej obnovit absolvováním opakovacího školení do 24 měsíců od předchozího školení. V Nizozemí mají naše školicí kurzy licenci od Ministerstva dopravy.

Radioaktivní látky (třídy 7) jsou zahrnuty v samostatném kurzu.

Informační školení

Naše informační školení se provádí v souladu s kapitolami 1.3 a 1.10 příslušné legislativy (ADR, ADN, IMDG).

Školení bezpečnosti

Školení bezpečnosti se nabízí v souladu s holandskou legislativou. Ve spolupráci se specializovanou školicí společností SGS nabízí tyto školicí programy:

  • Beveiligings Adviseur Luchtvracht (BAL);
  • Controleur Luchtvracht;
  • Medewerker Luchtvracht.

Všechny školicí kurzy jsou normálně vedeny v holandštině, ale v případě potřeby mohou být vedeny také v angličtině. Na vyžádání může školení probíhat vnitropodnikově.   

Informujte se o školicích službách společnosti SGS v oblasti nebezpečného nákladu.