Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Při přepravě nebezpečného zboží po silnici si musíte být jisti, že jste si nasmlouvali přepravce, kteří poskytují bezpečné a spolehlivé služby.

SGS provádí komplexní monitorování řízení bezpečnosti silniční přepravy, aby vám poskytla klidnou mysl - bez ohledu na to, kde jsou umístěny vaše provozy.

Co pokrývají kontroly bezpečnosti silniční přepravy

Naši inspektoři bezpečnosti silniční přepravy nabízejí širokou škálu služeb pro podporu, monitorování a ověřování bezpečnosti silniční přepravy, včetně komplexních kontrol řidičů, vozidel a bezpečnostních procesů. Shoda, odpovědnost a řízení subdodavatelů jsou všechno výýznamné problémy dnešního světa outsourcingu a ochrany známky.

Naši inspektoři zajistí následující:

 • Zajištění bezpečného provozu všech vozidel pomocí důkladných, systématických kontrol údržby
 • Monitorování silničních výkonů řidičů pomocí dynamických a statických kontrol na místě
 • Provádění pravidelných kontrol řidičů s ohledem na požívání alkoholu a dodržování omezené rychlosti
 • Analyzování dat VDR pro zajištění, aby nepřetržitý čas jízdy a jízdní zvyklosti odpovídaly požadovaným limitům 
 • Monitorování informací o trase pomocí fyzického hodnocení a analýzy dat GPS
 • Shromáždění a šíření aktuálních informací o stavu vozovky a počasí a potenciálních nebezpečích o dotyčných oblastech
 • Práce s klienty na integrování organizační bezpečnostní struktury u vlastního personálu a subdodavatelů a prostřednictvím školicích programů
 • Posílení shody s požadavky zdravotních a bezpečnostních norem pomocí pravidelných auditů procesů řízení bezpečnosti

Jak naše týmy řízení bezpečnosti silniční přepravy pracují

Každý tým řízení bezpečnosti silniční přepravy je tvořen minimálně jedním vyhrazeným řidičem, doprovázeným kvalifikovaným výzkumníkem bezpečnosti silniční přepravy. Můžeme zajistit jednodenní nebo nepřetržité kontrolní služby podle potřeby, s poskytováním zpráv na denním, týdenním nebo měsíčním základě. Všechny zprávy jsou dodávány s fotografickými nebo video doklady na podporu našich zjištění.

Řízení rizik a shoda dodavatelů jsou klíčovými aktivitami pro kohokoliv, který se pohybuje v obchodování s ropnými produkty. Zpráva za zprávou o jednotlivých nehodách cituje přehlížení nebo slabé monitorování systémů dodavatelů a personálu, které se staly klíčovou příčinou nehod. Je důležité, abyste zajistili následující:

 • Poznejte své subdodavatele
 • Poznejte, jak dobře plní své smluvní závazky a vaše pokyny
 • Poznejte, kde se ignoruje nebezpečí, nebo se naopak vytváří chybným jednáním
 • Poznejte, zda je vaše značka chráněna nebo poškozována
 • Poznejte, zda musíte podniknout nějaké opatření

Zjistěte další informace o tom, jak vám může SGS pomoci zajistit bezpečnost vaší silniční přepravy.

kontaktujte nás