Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Naši inspektoři chemických nákladů vám poskytnou jistotu, kterou potřebujete při přepravě nebezpečných nebo čistých chemikálií silničními nebo železničními ISO cisternami.

Bezpečnost a integrita nákladu je prvořadá při přepravě chemických látek. Inspektoři společnosti SGS jsou školeni na všechny aspekty správné praxe při manipulaci s ISO nádržemi, ať již se jedná o požadavky HSE, integritu nákladu nebo stanovení množství. Jsou dobře vybaveni pro splnění všech současných požadavků a standardů.

Co můžete očekávat od našich služeb inspekcí ISO nádrží

Před nakládkou naši inspektoři zkontrolují, zda:

  • ISO nádrže jsou ve vhodném stavu, včetně čistoty, aby mohly přijmout příslušnou jakost;   
  • jsou odebrány vzorky produktu, který se bude nakládat, aby se zajistil soulad jakosti podle očekávané specifikace zákazníka;

Po nakládce naši inspektoři:

  • zjistí naložené množství;
  • jsou přítomni u uzavírání všech ventilů a zapečetí je, pokud to požadují transakční partneři.

Při příjezdu na místo vykládky naši inspektoři:

  • zkontrolují neporušenost pečetí, ventilů, uzávěrů atd.
  • jsou přítomni u vykládky, podobně jako v místě nakládky.  

Stejně důležité jako zajištění, aby náklad byl odeslán a dorazil v dobrém stavu, bez zhoršení kvality nebo ztrát množství, je i bezpečný návrat prázdné ISO nádrže zpět na místo původu.
 
Po dokončení vykládky inspektor společnosti SGS zkontroluje ISO nádrže a ověří, zda jsou ventily a uzávěry bezpečně uzavřeny, a v případě potřeby je zapečetí. Po zajištění integrity prázdných nádrží pak může být zahájena zpáteční cesta.

Proč společnost SGS?

SGS má světové zkušenosti v oblasti přepravy chemických látek. U služeb, které nabízíme, klademe velký důraz na dodržování předpisů a norem a uplatňovaní nejlepších postupů.

Zjistěte více informací, jak vám mohou inspekce ISO nádrží, které zajišťuje společnost SGS, pomoci s přepravou chemických látek.

kontaktujte nás