Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Rychle se vyvíjející technologie a nutnost kontroly nákladů vedou k základním změnám způsobu, kterým jsou řízeny a provozovány terminály na celém světě.

Ve zvyšujícím se počtu míst již není ekonomicky přijatelné udržovat nepřetržitě takovou úroveň personálu, aby byla pokryta každá provozní potřeba nebo eventualita. Outsourcing a převzetí nebo vyvázání se ze smluvního vztahu se stává atraktivnějšími volbami pro provozovatele terminálů s cílem optimalizovat efektivitu podnikání.

SGS může poskytnout celou řadu služeb od dodávky vyškolené pracovní síly pro specifické operace v námořních docích až po celkový balík řízení, přičemž v tomto případě přebíráme veškerou odpovědnost za provoz a údržbu klientských zařízení.

Zajištění personálu pro provoz námořních doků

SGS může poskytnout operátory doků jako zástupce zařízení při transferu z lodi nebo člunu. Operátoři doků závodů a terminálů mohou být vyhrazeni pro jedno zařízení nebo pro jednu směnu, nebo může nasazení pokrývat několik zařízení "na zavolání".

Odpovědnosti zahrnují:

 • Uvazování a zajišťování lodí 
 • Konference před transferem s personálem lodi, včetně statutárního ověření výkonného manažera ochrany zdraví a bezpečnosti (HSE)
 • Kompletní dokumentace podle požadavků předpisů a zařízení
 • Kontrola průtoku produktu na břehu během transferu
 • Komunikační spojení mezi lodí a personálem obsluhy nádrží

Služby správy terminálu

SGS může zajišťovat kompletní provoz terminálového zařízení, včetně:

 • Řízení
 • Provoz (včetně bezpečných pracovních postupů)
 • Údržba
 • Administrace
 • Nouzové odezvy
 • Procedurální postupy  

Nabízíme našim klientům také kompletní balík služeb řízení terminálu:

 • Prevence znečištění, plánování nepředvídaných skutečností, reakce na rozlití látek
 • Vývoj provozních prostupů a předpisové shody
 • Různá údržba pro podporu zařízení
 • Administrativní systémy pro řízení skladových zásob a zpracování objednávek

Proč SGS?

SGS nabízí služby provozování závodů a terminálů (PTO) pro ropný průmysl po celém světě.

Máme rozsáhlé provozní zkušenosti s prací na terminálech a přístavních hrázích v Evropě i Severní Americe a našimi klienty jsou klíčové průmyslové podniky. SGS rovněž řídí největší přístavní hráz v Evropě, s odpovědností za uvazování, nakládání a vykládání více než 3500 lodí každý rok.

Zjistěte, jak může společnost SGS podporovat řízení terminálů pro ropný průmysl.

kontaktujte nás