Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Rychle se rozvíjející technologie a potřeba řídit náklady a počty zaměstnanců vedly k radikálním změnám, pokud jde o dostupné možnosti provozování přístavních mol a terminálů.

Na stále větším počtu míst již není ekonomicky přijatelné udržovat nepřetržitě takovou úroveň personálu, aby byla pokryta každá provozní potřeba nebo eventualita. Outsourcing, využití subdodavatelů či fungování v roli subdodavatelů se stávají atraktivními možnostmi při provozování přístavních mol a zařízení. SGS nabízí možnost optimalizace nákladů a provozní efektivity vašeho podnikání.

Společnost SGS vytvořila kompletní službu pro zajištění personálu a odborných znalostí potřebných k provozování přístavních mol v plném souladu se zákony, přístavními předpisy a osvědčenými obchodními postupy. Tato služba zahrnuje poskytnutí pracovníků potřebných k řádné nakládce a vykládce námořních lodí a člunů, železničních vozů a silničních vozidel, a to v příslušném čase.

Naše služby pro mola zahrnují vykládku a nakládku námořních lodí a člunů, zejména následující:

  • určení polohy lodi;
  • přístavní inspekci, plánování a kotvení lodi;
  • zapojení překládkového potrubí;
  • přípravu protipožárních prostředků;
  • ochranu přístupových cest k molu a dalším prostorám;
  • připojení hadic a obsluhu mola;
  • přípravu bezpečnostních kontrolních seznamů.

U samostatných terminálů také nabízíme údržbu terminálu, dokumentační služby a bezpečnostní kontroly.

Zjistěte, jak může SGS podporovat plynulý chod vašich přístavních mol.

kontaktujte nás