Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Jakmile dojde ke spálení námořního paliva, je důležité zajistit, aby odpady a kaly byly zlikvidovány v souladu s předpisy.

SGS vás může podpořit při zajištění, aby veškeré odpady a kaly byly řádně odstraněny dodavateli vaší lodi a zlikvidovány nebo recyklovány podle pravidel.

Odpady a kaly jsou ropné odpadní látky, které představují zbytky z nákladů a procesu čištění tankeru. Mohou být však také kombinací odstraněných kapalin po vyčištění nákladních tankerů a směsí maziv a plastických maziv. Zajištění správné likvidace odpadních produktů z lodí v případě potřeby je důležitým zájmem nejenom vlastníků námořních flotil, ale i odpovědných manažerů a ekologů.

V závislosti na vlastnostech existují rozdíly ve způsobu, kterým se odpady a kaly likvidují a v potenciálu jejich recyklace. Odpady mají přiměřeně vysoký recyklovatelný obsah oleje a jako takové jsou obvykle odčerpány na břeh pro odvodnění a regeneraci. Kal má mnohem nižší obsah recyklovatelného oleje. Obvykle je odčerpán na břeh pomocí kalových čerpadel do licencovaných likvidačních zařízení.

SGS může monitorovat likvidaci odpadů a kalů z vašich lodí, kontrolovat, která část procesu je prováděna, a zda je tak činěno nákladově efektivním způsobem, bez pančování a s maximální výtěžností použitelného oleje.

Zjistěte další informace o tom, jak vám může SGS pomoci při manipulaci s odpadem a kalem.

kontaktujte nás