Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Pravidelná kontrola nádrže je základní součástí udržování hladké přepravy vašeho nákladu.

SGS může poskytnout širokou škálu standardních i specializovaných kontrol cisternových nádrží, nákladních lodí a kontejnerů Kromě standardních pravidelných prohlídek, přes celosvětovou síť vyhrazených profesionálů, můžeme také nabídnout takové služby, jako je kontrola nepřítomnosti plynu, oplachy stěn a pomoc při pojištění.

Naše kontrolní služby

 • Periodická kontrola
  Můžeme provádět pravidelné kontroly, například každých 2½ a 5 let na mobilních nádržích UN a cisternových nádržích IMO I, II a IV. Nádrž procházející kontrolou obdrží certifikát uvádějící, že kontejner může setrvat v provozu po stanovenou specifickou dobu.

 • Kontroly cisternových nádrží, železničních cisteren a kontejnerů
  Náš personál je certifikován k provádění standardních kontrol a speciálních průzkumů, například průzkumy při pronájmu a po pronájmu, kontroly čistoty a pro železniční cisterny také ověřování Reinheitsschlusse.

 • Kontroly nákladních lodí
  Naše kanceláře v Rotterdamu a Antwerpách nabízejí vysoce vyškolené kontrolory, kteří mohou provádět kontroly nákladních lodí a chlazeného nákladu, stejně jako průzkumy lodí a šetření pojistných nároků.

 • Testování přepravních kontejnerů (IBC)
  SGS nabízí unikátní službu provádění různých testů na IBC v místě použití mobilní jednotky. Můžeme provádět statutární kontroly a recertifikaci kontrol IBC a také pravidelné kontroly.

 • Specializované kontroly
  Naši odborníci jsou schopni provádět testy podle specifikace a stanovit specifické koncentrace plynů uvnitř cisternových nádrží a železničních cisteren, včetně:
  • Analytických kontrol
  • Kontrol rosného bodu
  • Kontrol nepřítomnosti plynu

Proč SGS?

Ve společnosti SGS se vždy snažíme prostřednictvím své sítě poskytovat inovativní logistické služby a řešení pro ropný průmysl. Naše rozsáhlé znalosti logistiky ropného průmyslu a nesrovnatelné odborné znalosti v kontrolách námořního nákladu nás činí ideální společností pro nabídku flexibilních kontrol podle vašich potřeb, kdekoliv to je nutné.

Zjistěte si více o tom, jak vám ve společnosti SGS můžeme pomoci implementovat kontroly cisternových nádrží.

kontaktujte nás