Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

V rámci převodu správy produktů LNG je pro zajištění souladu s předpisy a potvrzení plnění vašich smluvních závazků zcela zásadní odběr reprezentativních, nekontaminovaných vzorků.

Analyzátor SGS pro odběr vzorků LNG je navržen jako jednoduchý, přesný a úsporný prostředek odběru vzorků k měření lehkých uhlovodíkových plynů v omezeném prostoru.

Využití mobilní stanice pro odběr vzorků LNG

Stanice pro odběr vzorků zahrnuje plynový chromatograf (GC) ABB Inc. a je určena pro trvalý kombinovaný rozbor vzorků proudu plynu na místě a výstupy jsou údaje o složení a kalorická hodnota. Je určena pro proudy plynu jako zemní plyn (NG), zkapalněný zemní plyn (LNG) a zkapalněný ropný plyn (LPG). Jednotka odebírá a udržuje informace z rozboru od jednoho do čtyř nezávislých vzorků proudů.

Lze ji použít v rámci:

 • Přepravy
  • Přenosu a distribuce
 • Inspekčních služeb
  • Převodu správy s výsledky kvality měrného systému
  • Výroby
  • Sběru plynu
  • Trhů koncových uživatelů s plynem
 • Převodu správy
  • Nezávislého ověřování terminálového systému odběru vzorků
  • Testování korelace
  • Ověřování kvality na palubě
  • Sledování stárnutí nákladu

Základní vlastnosti analyzátoru vzorků

 • Koncepce systému je v souladu s technikou odběru vzorků ISO 8943
 • Testovací vrtné zařízení instalované v ložisku ke sběru vzorků přerušovaného toku plynu integrovaný s GC, který je konfigurován k měření N2, CO2 a lehkých uhlovodíků prostřednictvím C6+ a výstupům kalorických hodnot.
 • Konvenční analytické součástky místo GC na čipu
 • Operační systém Windows CE
 • Interaktivní grafický displej spouštěný magnetickým kontaktem
 • Vypočítávané hodnoty zahrnují:
  • Stlačitelnost plynů pomocí AGA
  • Skutečná relativní hustota (měrná hmotnost)
  • Hodnota Btu/CV
  • GPM (galony kapaliny na tisíc stop krychlových)
  • Wobbeho index
  • Metanové číslo
  • Volitelnými výpočty jsou mimo jiné: Rychlost zvuku AGA 10, rosný bod uhlovodíků
 • Navržen pro zemní plyn potrubní kvality 800 až 1 500 Btu na standardní stopu krychlovou (29,8 až 55,9 megajoulů/metr³) s max. 100 PPM H2S
 • Výpočty na: GPA 2172-96 (Z pomocí AGA 8 nebo jednoduchou viriální sumací) a ISO 6976-95; ISO 12213 (pomocí AGA8); do budoucna ASTM D 3588, objem GOST nebo ISO
 • Z hlediska linearity splňuje nebo překračuje GPA 2261-99

Výhody analyzátoru vzorků

 • Nezávislé, nestranné služby
 • Snadný, úsporný a hospodárný provoz
 • Malý a lehký (cca 25 kilogramů)
 • Koncepce GC eliminuje potřebu PC na palubě
 • Palubní paměť může obsahovat až 480 analýz s možností rozšíření paměti
 • Nízká spotřeba energie, což umožňuje přibližně 30hodinový provoz
 • Relativně nízká spotřeba plynu v nádobách
 • Možnost odběru vzorků v uzavřených cyklech, eliminace nekontrolovaných úniků
 • Integrovaná stříkačka na odběr vzorků umožňuje velmi nízkou míru odběru vzorků, kdy lze snadno dosáhnout < 0,1 cm3/min., a tudíž lze provádět kombinovaný odběr vzorků

Zjistěte další informace o tom, jak může analyzátor LNG SGS podporovat váš provoz.

kontaktujte nás