Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Ve společnosti SGS víme, že vaše konkurenceschopnost závisí na vaší schopnosti poskytovat přesně analyzované produkty na trhu s LNG.

Poskytujeme specifické služby podpory a umožňujeme vám nastavit nebo zlepšit online analýzu a optimalizovat tak výsledky.

Tyto služby jsou dostupné pro zákazníka jako jednorázové konzultační projekty, nebo jako standardní posouzení a trvalé vylepšování typu LEAN. Technologie a dostupnost nového zařízení je taková, že pravidelné přezkoumání je základní součástí nejlepších postupů. 

Přezkoumání analýzy a komentáře

Aby se naši klienti mohli vypořádat s velice rozmanitými standardy a normami používanými v různých smlouvách a fyzických instalacích pro vzorkování, vyvinuli jsme celou řadu kalibračních, ověřovacích a problémy odstraňujících služeb pro analýzu LNG. Tyto služby řeší společné metodologie publikované GPA, ISO a podobně a také ty, které byly vyvinuty ve vlastním prostředí, stanoveny národními regulačními orgány nebo jsou specifické pro jisté smlouvy.

Údržba analyzátoru

SGS má rozsáhlé zkušenosti při monitorování, auditech a údržbě online analyzátorů s cílem optimalizovat výkon a udržet integritu procesu. Tyto informace jsou neocenitelné při přímém měření parametrů použitých pro hodnocení uhlovodíků a správním převodu množství produktu.

Na podporu našich aktivit monitorování můžeme také provádět pravidelnou údržbu, kalibrace a opravy online plynových chromatografů.

Online ověření vzorkování

Většina sporů ohledně alokací a kvality plyne z nesouhlasu s přesností a spolehlivostí vzorkovacích metod používaných ve specifické fázi logistického řetězce. S ohledem na rychlou expanzi LNG v globálním měřítku a různost hardwaru, softwaru a smluvních ustanovení se takové neshody stávají stále běžnějšími. Jelikož jsou promptní náklady stále běžnější, jsou běžnější i tyto samotné neshody. SGS nabízí služby našim partnerům, včetně konzultací návrhů, provozních auditů, technického přezkoumání a online validačních cvičení vzorových smyček a vzorkovacích režimů.

Proč SGS?

Společnost SGS se vyznačuje inovacemi. Využíváním nejlepší dostupné technologie můžeme různé služby přivést do souladu se smlouvou a umožnit řízení rizik a optimalizaci výkonnosti.

Mnoho společností svou důvěru společnosti SGS již svěřilo. Pokud rovněž chcete optimalizovat různé aspekty vaší smlouvy nebo projektu, jsme dostupní jako konzultanti pro přezkoumávání, projednávání a formulování písemných názorů a navrhování výhod a nákladů laboratorního testování, včetně možnosti zajištění z vnějších zdrojů. Poté s vámi budeme spolupracovat na revidovaném plánu, který přidává hodnotu a optimalizuje váš celkový projekt.

kontaktujte nás