Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

LNG se v posledních několika letech stal obchodní komoditou. Jelikož veřejné cítění a význam pro životní prostředí posouvá výrobu energie směrem k čistším palivům a dochází k rozvoji projektů využívajích břidlicových plynů a zplyňování uhlí (CTG), okamžitý obchod s LNG začně exponencionálně růst.

Přesné měření množství je zásadní pro globální obchodování s LNG. Používané komplexní procesy zkapalňování a zplyňování vyžadují, aby všechny objemy byly měřeny přesně. Služby společnosti SGS ohledně převodu správy a obchodní inspekce LNG zajišťují, že máte spolehlivé údaje pro podporu fiskálního měření a řízení rizik, což pomáhá zabránit systematickým tranzitním ztrátám při přepravě s plynů, bez ohledu na to, o které plavidlo se jedná během patřičné plavby.

Význam obchodní inspekce LNG

Široká škála obchodních podmínek ve smlouvách o plynu LNG, včetně variability podmínek výpočtu energie, metod analýzy a režimu odběru vzorků, dohromady činí velmi složité to, co by se na první pohled mohlo zdát jako banální obchodní výpočet. Společnost SGS může jak vykládat, tak i uplatňovat dohodnuté podmínky na konkrétní obchod objektivním a spravedlivým způsobem.

Komplexní sesouladění množství zkapalněného a opětovně zplyněného nákladu vyžaduje zkušenosti a informovanost pracovníků k zajištění, aby smluvní podmínky byly použity správně a že všechny strany mají požadovaný stupeň záruky a transparentnosti obchodu.

Proč společnost SGS?

Společnost SGS je světový lídr v oblasti inspekce a validace všech typů LNG tankerů. Pomocí naší celosvětové sítě poskytujeme vysoce vyškolené a zkušené inspektory, kteří používají nejmodernější vybavení.

Zjistěte, jak vám mohou služby inspekce převodu správy od společnosti SGS pomoci dosáhnout nejvyššího stupně přesnosti měření vašich nákladů LNG.

kontaktujte nás