Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Online analýza používající spektroskopii v blízké infračervené oblasti (NIRS) poskytuje rychlé a přesné monitorování klíčových parametrů při rafinaci a mísení paliv, snižuje potřebu časově náročné a nákladné laboratorní analýzy.

SGS poskytuje celou řadu analytických služeb NIR, včetně dodávky a instalace zařízení, zavedení projektu a technické podpory pro laboratorní aplikace a online instalace. Spolupracujeme úzce s hlavními dodavateli zařízení.

Co je to spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIRS)?

Spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIRS) je spektroskopická metoda, která využívá oblast blízké oblasti infračerveného elektromagnetického spektra. Má širokou škálu aplikací pro ropný a petrochemický průmysl, včetně monitorování:

 • OČVM, OČMM, benzenu a aromátů a RVP v proudech reformátu.
 • Začátku a konce destilace, bodu vzplanutí, bodu zákalu, CFPP motorové nafty během mísení

Řada potenciálních aplikací se trvale rozrůstá.

Výhody analýzy NIR

 • Poskytuje výsledky několika parametrů za pouhých 20 sekund.
 • Snižuje potřebu rozsáhlé přípravy vzorků
 • Vyžaduje méně pracovních sil než konvenční laboratorní analýza.
 • Eliminuje potřebu laboratorní analýzy, související náklady a prodlevy
 • Nevyžaduje změny hardwaru, pokud se změní produkt nebo formulace
 • Ideálně vhodné pro podporu procesů řízení kvality

Centrum kompetence spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIR) SGS

Centrum poskytuje celou řadu služeb, týkající se přístrojů NIR, implementace, kalibrace a provozu, včetně:

 • Dodávka zařízení NIR a modelů NIR
 • Management a realizace zavádění projektů
 • Kalibrace (lokální nebo vzdálená podpora od Centra kompetence NIR SGS)
 • Záloha a podpora od kvalifikovaných laboratoří v dané oblasti
 • Koordinovaná podpora od výrobců  

Jak implementujeme NIR

Existují čtyří základní kroky implementace NIR:

 • 1. krok   
  • Umístění analyzátoru NIR do vaší laboratoře
  • Změření spekter vzorků předmětných produktů  
  • Provedení laboratorní analýzy pomocí ověřených metod
  • Odeslání spekter a laboratorních výsledků do Centra kompetence NIR SGS
 • 2. krok  
  • Vývoj modelů a instalace prostřednictvím vzdáleného řízení/přístupu analyzátoru NIR
  • Monitorování a srovnání skutečných vzorků 
 • 3. krok
  • Pravidelná korelace výsledků NIR s formálními testy skutečných vzorků a poskytnutí základních vstupů pro aktualizaci modelů kalibrace NIR
 • 4. krok
  • Vývoj a implementace následujících kroků pro zapojení NIR on-line

Vyhledejte další informace o online analyzátorech, kterými může společnost SGS podporovat vaše operace.

kontaktujte nás