Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Mnoho projektů, jak zcela nových, tak modernizovaných, vyžaduje založení nebo rozšíření laboratoře přímo na místě.

Společnost SGS má zkušenosti a technické know-how, aby mohla podpořit váš projekt návrhu laboratoří kdekoliv ve světě, a tím vám ušetří čas, peníze a organizační problémy.

Laboratoř přímo na místě znamená vybavení pro provozovatele ropných, plynárenských a chemických továren a projektů, které včas provádějí rutinní i nerutinní analýzy. Typicky takové laboratoře mohou plnit řadu klíčových požadavků při provádění obchodních a regulačních testů:

  • soulad s předpisy o životním prostředí;
  • analýza, výkazy a v případě potřeby certifikace ropných, plynárenských a petrochemických produktů. Mohou sloužit k prokázání shody s komerčním prodejem, dohodami o financování, projektovými pokyny nebo místními předpisy;
  • alokace uhlovodíků;
  • optimalizace výroby;
  • podpora pro strategii výrobní chemie;
  • řízení integrity aktiv a spolehlivosti vybavení;
  • dohled regulatorních orgánů;

Služba návrhu koncepce laboratoře v rané fázi (FEED)

Můžeme s vámi spolupracovat na následujícím:

  • optimalizovaný návrh laboratoře na základě celkových kritérií, např. prostor, zařízení, instalace, bezpečnostní kritéria, pracovní postupy, zabezpečení, ochrana zdraví pracovníků a průmyslová hygiena;
  • vytváření a optimalizace plánů odběru vzorků a analýz, včetně zavedení různých metod pro optimalizaci celého postupu;
  • poskytnutí odborné podpory při návrhu/konstrukci stanic pro odběr a zpracování vzorků (technické, provozní, bezpečnostní a environmentální).

Proč společnost SGS?

Pro společnost SGS jsou důležité inovace. Díky využití nejlepší dostupné technologie přinášíme laboratoř přímo ke zdroji a dodáme přesné a aktuální informace našim zákazníkům. Jsme aktivní v oblasti návrhu, vývoje, dodávky a instalací laboratoří na klíč, které jsou upravené podle vzorkovacích a analytických potřeb klientů. Také udržujeme aktuální databázi řady analytických a procesních technik pro celou řadu průmyslových odvětví.

Máme více než 185 laboratoří pro analýzy ropy, plynů a chemických látek.

Zjistěte více informací o tom, jak naše služby návrhu laboratoří mohou podporovat vaše operace.

kontaktujte nás