Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS nabízí řadu soudně znaleckých služeb v ropném a petrochemickém průmyslu.

Naše služby chromatografie a hmotnostní spektrometrie jsou rozsáhle používány v ropném průmyslu od výzkumu a výroby až po konečné rafinované a zpracované výrobky.

K našim klientům patří:

 • Ropné společnosti
 • Strojírenské společnosti
 • Servisní společnosti
 • Orgány životního prostředí a regulační orgány
 • Společnosti vyrábějící chemikálie

Těžba ropných ložisek

Provádíme kvantifikaci složek surové ropy, včetně následujícího:

 • Profilování počtu uhlíkových atomů
 • Naftenové kyseliny a související usazeniny

Výrobní chemikálie, například inhibitory koroze a tvorby usazenin, mohou být kvantifikovány jak v ropě, tak i ve vyráběných kapalinách. To může pomoci při formulaci a výběru výrobků, stejně jako při sledování výkonu.

Analýzy v oblasti životního prostředí

Společnost SGS se také zavazuje ke komplexním výzkumům životního prostředí v místech výroby, provozu terminálů a v místech vyřazování vrtů z provozu, analyzuje produkovanou a vypouštěnou vodu, skládky odřezků a ropné skvrny. Každý projekt je navržen a proveden podle schváleného projektového plánu a zabývá se specifiky práce.

Navazující zpracování a formulace

Naše schopnosti pomáhájí navazujícímu ropnému průmyslu při provozu rafinérského procesu, stejně jako v oblasti technologie a formulací finálních paliv a maziv.

Typické studie zahrnují:

 • Uhlovodíkové destiláty
 • Základové oleje: Parafinický, naftenický, polyalfaolefin (PAO), polyolester (POE), polyalkylenglykol (PAG)
 • Aditiva paliv a maziv
 • Úsady: Proces a motor

Dále se zavazujeme k monitorování atmosférických / obtěžujících zápachů při výrobních, tak i v rafinérských operacích. Vzorky jsou sbírány do plynových vaků nebo lépe, přímo do termálních desorpčních trubic a analyzovány metodou termálně desorpční GC-MS. Tato technika umožňuje identifikovat a kvantifikovat nízké koncetrace merkaptanů ve vzduchu.

Vyhledejte další informace o službách soudně znaleckého testování od společnosti SGS.

kontaktujte nás