Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Když hledáte nezávislé skladovací terminály, ve kterých chcete skladovat své produkty, musíte vědět, že management terminálů je kompetentní a personál obsluhy řádně vyškolený.

SGS poskytuje služby auditování a hodnocení a zajišťuje, aby nezávislé terminály splňovaly minimální požadavky společnosti na ochranu zdraví, bezpečnost, zabezpečení a ochranu životního prostředí (HSSE).

Co naši auditoři terminálů pokrývají

Skladovací a manipulační zařízení musí splňovat vaše požadavky v následujících oblastech:

 • Technické a bezpečnostní standardy
 • Standardy provozu a údržby
 • Standardy kontroly skladových zásob
 • Problematika životního prostředí a shoda s předpisy

Naši auditoři fyzicky zkontrolují stanovený nezávislý terminál a poskytnou dostatek informací.

Budou hodnoceny následující aspekty skladování:

 • Management společnosti, včetně struktury, zkušeností, zdrojů, postojů směrem k bezpečnosti a kvalitě služeb a také budoucí plány
 • Pravidla společnosti pro ochranu zdraví při práci, bezpečnosti a životního prostředí, komunikace s personálem, definice odpovědností, implementace a monitorování
 • Zařízení společnosti, včetně velikosti skladovacích nádrží, silniční, železniční a námořní příjem, expediční zařízení a fyzický stav
 • Bezpečnostní opatření a nouzové postupy
 • Provozní, údržbářské a skladovací kontrolní postupy a procedury
 • Zásady a postupy pro školení a nábor personálu
 • Interní postupy auditování bezpečnosti a kvality
 • Dodržování výkonového monitoringu

Jak náš tým pracuje

Hodnocení bude provedeno na základě dotazníku hodnocení terminálu SGS. Tyto dotazníky mohou být modifikovány pro splnění vašich potřeb a požadavků. Po dokončení auditu je uspořádána uzavřená schůzka s managementem terminálu, jemuž jsou nahlášeny všechny nálezy a doporučení.

Předběžná souhrnná zpráva je odeslána klientovi do 24 hodin, následována úplnou zprávou do sedmi dní.

Zjistěte další informace o tom, jak může SGS hodnotit schopnosti a standardy poskytovatelů terminálových služeb.

kontaktujte nás