Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Udržování kvalitních provozních podmínek maloobchodních systémů prodeje paliva v čerpacích stanicích je důležitým konečným krokem v dlouhém zásobovacím řetězci, který končí úspěšným dodáním přepravovaného paliva spotřebitelům.

Ve společnosti SGS se specializujeme na poskytování preventivní a nápravné údržby v sektoru maloobchodu s palivem. Tyto služby jsou podporovány centrálním provozním a technickým střediskem, střediskem telefonické podpory a sítí provozů v dané oblasti nebo zemi.

Údržba a opravárenské služby pro sektor maloobchodního prodeje ropných produktů

Naše služby pokrývají preventivní i nápravnou údržbu pro většinu aspektů maloobchodního prodeje paliva, včetně následujících:

 • Základní součásti, jako jsou mechanické a elektronické systémy, příslušenství, ventily a armatury, čerpadla, měřicí přístroje a skladovací nádrže
 • Oprava elektronických desek používaných ve výdejních stojanech
 • Objemové ověřování a kalibrace měřidel výdejních stojanů
 • Údržba a opravy světelných tabulí a osvětlení
 • Promptní opravy a výměna nebo demontáž poškozených výdejních stojanů

Poskytujeme:

 • Zkušený personál (provozní technici a technická podpora)
 • Behaviorální bezpečnostní programy a školení
 • Telefonické centrum pro příjem a koordinaci nápravné údržby a 24hodinová pohotovostní linka
 • Software pro řízení denních záznamů, kontrolu a monitorování provozních aktivit
 • Autopark vozidel vybavený přístroji GPS, nástroji, náhradními součástmi a příslušenstvím pro rychlou reakci a řešení
 • Technologické aplikace pro shromažďování a přenos provozních dat
 • Flexibilita pro uzpůsobení služeb podle potřeb a požadavků klienta
 • Národní pokrytí

Zjistěte, jak služby údržby SGS pro sektor maloobchodního prodeje paliva může podporovat váš provoz.

kontaktujte nás