Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Kontrolujte kvalitu paliva distribuovaného prostřednictvím čerpacích stanic pomocí programu monitorování kvality paliv od SGS.

Když nebudete kontrolovat kvalitu paliva, může to mít dalekosáhlé důsledky, od sníženého výkonu motoru a jeho životnosti až po zvýšení spotřeby paliva a negativní dopad na životní prostředí. Náš program monitorování kvality paliv vám pomůže efektivněji řídit kvalitu distribuovaných paliv na čerpacích stanicích.

Program sledování kvality paliv: Pečeť kvality

Od roku 2003 zajišťuje program Pečeť kvality motorových paliv kontrolu jakosti v celém dodavatelském řetězci - od terminálů po prodejní místa. Pečeť kvality motorových paliv se uděluje zapojeným prodejcům paliv v maloobchodních sítích, kteří splňují všechny podmínky programu. Značka Pečeť kvality poté může být zobrazena na každé čerpací stanici, výdejním stojanu, terminálu a autocisterně – což umožňuje spotřebitelům identifikovat a vybrat si vysoce kvalitní paliva.

Proč si zvolit programy sledování kvality paliva od SGS?

Náš program monitorování kvality paliva zahrnuje:

 • Audit zaměřený na procesy, které ovlivňují kvalitu paliva
 • Odběr vzorků v každém místě distribuce paliva - včetně čerpacích stanic, přepravců/autocisteren a skladů/terminálů
 • Namátkové kontroly, vzorkování a skladování vzorků pro identifikaci kvalitativních neshod v celém dodavatelském řetězci
 • Podrobná analýza paliv ke splnění zavedených požadavků pro Pečeť kvality

Náš program jakosti paliv lze aplikovat na čerpací stanice, terminály/sklady a přepravu prostřednictvím autocisteren. Programy jakosti paliv je možné zavádět samostatně nebo společně.

Náš program monitorování kvality paliva pomáhá provozovatelům čerpacích stanic:

 • Získat nezávislou kontrolu kvality paliva v celém distribučním řetězci
 • Získat nezávislou technickou podporu při problémech s kvalitou
 • Zvýšit důvěru spotřebitelů v kvalitu paliva
 • Posílit pověst značky a získat konkurenční výhodu tím, že se odlišíte od ostatních na trhu

Náš program monitorování kvality paliva pomáhá spotřebitelům:

 • Identifikovat čerpací stanice, které prodávají kvalitní paliva
 • Zamezit poškození vozidla a s tím souvisejících nákladů
 • Získat nezávislou podporu při problémech prostřednictvím odborných a objektivních zjištění

Osvědčené programy sledování kvality paliva

Jako světová špička v oblasti testování, inspekce, verifikace a certifikace vám nabízíme bezkonkurenční odbornost a zkušenosti v oblasti sledování kvality paliv v každé části dodavatelského řetězce.

Chcete-li se dozvědět více o našem programu monitoringu kvality paliva a o maloobchodních službách, kontaktujte nás ještě dnes.

kontaktujte nás