Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Přesné měření množství na palubě jakékoliv lodi je důležité pro globální obchod s kapalinami a zkapalnělými plyny.

Kalibrace lodí a člunů od SGS vám může pomoci vyhnout se systematickým ztrátám při přepravě a současně vybudovat a udržet si důvěru v obchodu a důvěryhodnost u nájemce lodi a dalších účastníků.

Důležitost přesné kalibrace lodí a člunů

Kalibrace - věda o stanovení přesného objemu nádrže odpovídajícího jisté měřené hodnotě - je jedním z klíčových faktorů, pokud mají být provedena přesná měření množství. Bez přesných tabulek kalibrace mají i ty nejpřesnější měřicí systémy a nejpřesnější měření jenom malou hodnotu. Se společností SGS jako vaším partnerem pro kalibrace si můžete být jisti nejvyšším stupněm přesnosti měření, což vám pomůže si vybudovat důvěru u klientů a zabránit nákladným chybám.

Stejně jako při použití tradičních metod kalibrace tankerů je SGS na popředí vývoje každé nové technologie. Špičkové technologie, jako je laserové měření vzdálenosti, umožňují kalibraci tankerových lodí a člunů bez pomoci lešení, díky čemuž se tradiční náklady a narušení provozu minimalizují. Rovněž vytváříme tabulky kapacity a certifikáty přesnosti pro zajištění spolehlivého stanovení objemu.

Proč SGS?

SGS je přední světovou společností ve fyzických kalibracích všech typů nádob, včetně statických skladovacích nádob, silničních cisteren, demontovatelných nádob a lodí a specializovaných přepravních nádob pro plyny a LNG. Pomocí naší celosvětové sítě poskytujeme vysoce vyškolené a zkušené kalibrační techniky, kteří používají moderní zařízení a software.

Jako přední dynamická společnost v tomto oboru si SGS udržuje aktivní přítomnost v mnoha průmyslových orgánech, standardizačních organizacích a technických pracovních skupinách, včetně členství v ASTM, ISO, CEN, EI (Energy Institute, dříve Institute of Petroleum) a IFIA.

Provedení jakékoliv kalibrace společností SGS je vždy založeno na přijatých mezinárodních normách a standardech, například od API, ASTM, EN, ISO, CEN a nebo národních či regionálních standardizačních organizací. Pro zajištění přiměřeného řízení rizik ve specifické transakci nebo řadě transakcí může SGS poskytovat poradenství pro výběr nejvhodnějších citovaných a použitých standardů. Náš tým technické podpory je také dostupný pro pomoc s jakýmikoliv problémy, které se týkají standardů, pracovních postupů a technologií.

Zjistěte, jak vám mohou služby kalibrace lodí a člunů od SGS pomoci dosáhnout nejvyššího stupně přesnosti měření vašich nákladů.

kontaktujte nás