Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Certifikace elektrických zařízení od SGS - pomáhá vám dodržet národní a mezinárodní normy a zajistit spolehlivý provoz vašich zařízení.

Ať jste výrobce či provozovatel, potřebujete zajistit hospodárné a bezpečné užívání vašich elektrických zařízení a pohonných agregátů. Naše služby certifikace elektrických zařízení vám pomáhají vyhovět širokému rozsahu národních a mezinárodních norem a předpisů. Můžeme také pomoci předcházet výpadkům energie a zajistit tak spolehlivý provoz vašich zařízení.

Proč používat certifikaci elektrických zařízení od SGS?

Jsme vedoucí poskytovatel zkoušení a inspekcí elektrických zařízení v celém světě. Na základě toho vám nabízíme bezkonkurenční celosvětovou síť odborníků, zkušenosti a technologii zároveň s akreditacemi pro všechny hlavní normy a předpisy. To je důvodem, proč vám naše služby certifikace elektrických zařízení mohou pomoci:

 • zajistit jakost, hospodárnost, bezpečnost a spolehlivost vašeho elektrického zařízení či elektrického agregátu,
 • vyhovět právním požadavkům, mezinárodním normám a místním zákonným požadavkům,
 • ověřit konstrukci vašich elektrických zařízení a zajistit, aby jejich součásti splňovaly konstrukční a bezpečnostní předpisy,
 • sledovat výstavbu a instalaci vašeho elektrického agregátu nebo zařízení, 
 • uskutečnit všechny zásadní kontroly schvalování a kontroly uvedení do provozu, 
 • v průběhu zkoušení designu a analýzy materiálu identifikovat konstrukční závady a
 • identifikovat podmínky, které mohou vést k výpadkům energie a ke zkratům.

Spolehlivé služby zkoušení, inspekce a certifikace v oboru elektro - pro každý aspekt vašeho zařízení.

Podporujeme každou fázi v životním cyklu vašeho elektrického zařízení - od poradenství při schvalování a zpráv inspektorů po koordinaci projektu a kontrolovanou demontáž. Můžeme také zavést systém řízení jakosti nebo organizovat školení zaměstnanců pro splnění vašich zdravotních a bezpečnostních potřeb.

Naši odborníci poskytují služby zkoušení, inspekce a certifikace pro:

 • průmyslové elektrické agregáty, 
 • elektrické agregáty, které musí být ve shodě s oficiálními důlními zákony,
 • elektrické agregáty, které musí být v souladu se zákonem o ochraně pracovníků, vyhláškou o elektrickém krytí,
 • elektrické vysokonapěťové rozvodny, 
 • elektrické nízkonapěťové sítě,
 • elektrická zařízení pro stroje,
 • systémy požárního poplachu,
 • poplachové systémy,
 • zařízení katodové protikorozní ochrany v potrubích a v soustavách nádrží,
 • elektrická zařízení v budovách,
 • agregáty nouzové dodávky energie,
 • systémy výstrahy výskytu plynu a
 • elektrické spotřební výrobky.

Spojte se s námi už teď, abyste zjistili, jak vám naše certifikace elektrických zařízení může pomoci vyhovět národním a mezinárodním normám a zajistit spolehlivý provoz vašich zařízení.

 

kontaktujte nás