Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Inspekce typu RBI (Risk based inspection) poskytované společností SGS vyvažují vaše náklady na inspekce a rizika tím, že kombinují kvalifikaci a zkušenosti našich pracovníků s vhodnou technologií a softwarem pro plánování inspekcí a údržby.

Jste-li zapojeni do ropného, plynárenského či petrochemického průmyslu, čelíte rostoucímu tlaku na hospodárné snižování rizik a zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti. Naše služby inspekcí typu RBI (Risk based inspection) vám umožňují vyvažovat náklady na revize a rizika použitím vhodných technologií a softwaru pro plánování inspekcí a údržby.

Proč používat inspekce typu RBI poskytované společností SGS?

Naše služby v oblasti inspekcí typu RBI vám umožní vyvinout nejlepší přístup k vašim inspekčním činnostem s pomocí analýzy rizik. Můžeme vám pomoci:

 • analyzovat pravděpodobnost a následky poruch, 
 • být ve shodě se všemi platnými řídícími předpisy a návody,
 • vyvinout hospodárný program inspekce a údržby, 
 • zajistit mechanickou integritu a spolehlivost a
 • stanovit priority a zaměřit vaše zdroje inspekcí a údržby na ty díly a součásti průmyslového podniku, které představují nejvyšší rizika.

Důvěryhodné inspekce typu RBI od předního světového poskytovatele

Jako světová jednička v oboru inspekcí typu RBI vám nabízíme bezkonkurenční zkušenosti, odbornost a globální zdroje. Ve skutečnosti jsme od roku 1989 realizovali téměř 200 programů inspekcí typu RBI po celém světě.

Na rozdíl od většiny poskytovatelů služeb, kteří jsou svázáni s některým jednotlivým softwarovým řešením inspekcí typu RBI, jsme my realizovali program používající téměř každý hlavní komerčně dostupný softwarový program RBI. Naše spolupráce se zavedenými poskytovateli softwaru RBI nám umožňuje dodávat ta nejúčinnější řešení pro sběr, řízení a analýzu dat - vše přizpůsobeno tak, aby vyhovovalo vašim přesným požadavkům.

Naše služby v oblasti inspekcí typu RBI zahrnují:

 • posouzení procesních činností, které budou mít vliv na vaši výrobu, provoz, integritu materiálů a míry eroze,
 • vývoj plánu řízení koroze,
 • určení zbývající životnosti vašeho majetku,
 • diferenční analýzu,
 • identifikaci provozních rizik s užitím uznávaných průmyslových norem,
 • identifikaci vhodných intervalů inspekcí,
 • přezkoumání technických specifikací a konstrukčních materiálů,
 • stanovení klasifikační úrovně rizika a určení příslušné úrovně přijatelnosti rizika a
 • určení nezbytných úkolů inspekcí a údržby.

Kontaktujte nás ještě dnes, abyste zjistili, jak mohou naše služby v oblasti inspekcí typu RBI vyvažovat vaše náklady na inspekce a rizika s použitím vhodných technologií pro plánování inspekcí a údržby.

kontaktujte nás