Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Monitorování technického stavu konstrukce (SHM) od společnosti SGS - prodlužte si životnost vašeho kritického majetku vzdálenou kontrolou v reálném čase.

Se stárnutím kritického majetku, jako jsou mosty, jeřáby a stavební konstrukce, dochází k degradaci jeho stavu. Nepozorovaně se mohou objevit vady typu trhlin, které se časem zhoršují. Do doby, než jsou vady detekovány pomocí konvenční vizuální inspekce a metod nedestruktivního testování (NDT), může být již pozdě na prevenci selhání takového majetku.

Nabízíme SHM řešení na bázi čidla, které poskytuje nepřetržité monitorování na dálku řádného stavu vašeho kritického majetku. To vám umožňuje identifikovat vady a reagovat na ně ještě předtím, než budou mít závažný dopad na váš provoz nebo finanční prostředky.

Chraňte svůj majetek pomocí 24/7 monitorování v reálném čase na bázi čidla

Naše dálkové řešení na bázi čidla je totéž, jako byste měli na místě 24/7 NDT inspektora bez dalších nákladů na zásah personálu. Řešení využívá připraveného systému pro Internet věcí (IoT) s cílem nepřetržitého posuzování vad na základě norem NDT. Naše řešení omezuje rizika selhání majetku tím, že umožňuje reagovat na vady ještě před tím, než se z nich stanou katastrofické vady.

Nepřetržité dálkové SHM vám pomáhá minimalizovat prostoje a omezovat náklady na údržbu po celou dobu životnosti majetku. Můžeme vám poskytnout analýzu základních příčin chování vady na základě monitorování jejího vývoje a při současném sledování parametrů, jako je teplota a místní zrychlení. To vám umožňuje plánovat preventivní údržbu a pomáhat vám s provozním a finančním rozhodováním.

Omezte rizika na základě našeho procesu pěti kroků

SGS AIMSight infographics

Proč společnost SGS?

Jsme předním světovým poskytovatelem služeb řízení integrity majetku a máme v oblasti služeb NDT výbornou pověst. Máme znalosti a zkušenosti, abychom vám pomohli chránit vaše investice.

Kontaktujte nás ještě dnes a získejte více informací o našich službách SHM.

kontaktujte nás