Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Sledování koroze poskytované společností SGS - předejděte katastrofální poruše a udržujte bezpečný a spolehlivý provoz vašeho průmyslového vybavení.

Vaše průmyslové vybavení, technické vybavení a provozovny podléhají intenzivní korozivní činnosti v důsledku drsných podmínek provozu a prostředí a korozivních chemikálií. Koroze může vést ke konstrukční vadě nebo ztrátě ochranného obalu, nákladným opravám, ztraceným či znečištěným výrobkům, poškození životního prostředí, rizikům pro pracovníky a ztrátě veřejné důvěry. Naše služby sledování koroze se trvale zaměřují na vaše kritické vybavení, zabraňují katastrofální závadě a udržují bezpečný a spolehlivý provoz.

Proč používat sledování koroze poskytované společností SGS?

Naši kvalifikovaní technici, certifikovaní inspektoři a specialisté na materiál mohou vyvinout jedinečnou strategii nakládání s korozi vyhovující vašim specifickým potřebám Nabízíme vám bezkonkurenční zkušenosti, znalosti a vybavení, jež vám poskytnou plný rozsah služeb sledování koroze. Můžeme vám pomoci:

 • zjišťovat a sledovat korozi,
 • určovat stupně koroze, identifikovat potenciálně nebezpečné podmínky, lokalizovat konstrukční vady a nalézat neshody materiálu,
 • podporovat přechod od bezpečnostní kultury reaktivní k bezpečnostní kultuře proaktivní, 
 • podstatně zredukovat náklady údržby,
 • vypočítat zbývající životnost vašeho zařízení, 
 • zavést nákladově efektivní inspekční a údržbové programy u položek s vysokou pravděpodobností závady a 
 • zajistit integritu a bezpečnost vašeho majetku a přispívat k úspěšnému programu řízení zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (HSE = Health, Safety, Environment).

Osvědčený vedoucí představitel ve sledování koroze

Nabízíme vám celosvětové pokrytí, víceoborovou odbornost a vysoce kvalifikovaný personál s rozsáhlými zkušenostmi. Naše služby sledování koroze zahrnují:

 • strategii nakládání s korozí (CMS=Corrosion Management Strategy) přizpůsobenou vašim potřebám,
 • inspekci a sledování koroze,
 • posuzování rizik koroze a nakládání s korozí,
 • analýzu dat,
 • analýzu konečného prvku,
 • posuzování způsobilosti k provozu,
 • vyplňovací služby,
 • inspekční a údržbové programy pro potenciálně zranitelné položky,
 • zkoušení materiálů,
 • nedestruktivní zkoušení (NDT= Non-destructive testing),
 • rozvoj programu řízení procesní bezpečnosti,
 • pravidelné přehledy,
 • posuzování zbývající životnosti,
 • hlášení a sledování výkonu a
 • zmírnění rizik.

Spojte se s námi ještě dnes, abychom probrali, jak naše služby sledování koroze mohou předejít katastrofální závadě a udržet bezpečný a spolehlivý provoz vašeho průmyslového zařízení.

kontaktujte nás