Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Dodavatelé pohonných hmot mají podle zákona o ovzduší 201/2012Sb. povinnost snižovat emise skleníkových plynů na jednotku energie pohonné hmoty. O úspoře skleníkových plynů musí od roku 2013 podávat Ministerstvu životního prostředí a celnímu úřadu zprávu do 15. března následujícího roku. Tato zpráva musí být ověřena autorizovanou osobou.

SGS, jako certifikační orgán pro výrobky divize paliv a maziv (označení autorizované osoby CZ-02), získala v říjnu 2013 autorizaci pro ověřování zprávy o emisích dodavatelů pohonných hmot.

SGS ověřuje již zprávy za rok 2013. Kromě ověřování zprávy je možné zajistit i certifikaci kritérií udržitelnosti biopaliv v celém produkčním řetězci podle uvedeného zákona.

Pro podrobnosti postupu ověřování zprávy o emisích, prosím, kontaktujte našeho experta

Ing. Vladimír Třebický, CSc.
Divize paliv a maziv

SGS Czech Republic
U Trati 42
100 00 Prague 10
Tel.: +420 274 021 330

Skupina SGS je světovým leaderem v oblasti inspekce, verifikace, testování a certifikačních služeb. Společnost byla založena roku 1878 a je v celosvětovém měřítku uznávaným standardem v oblasti kvality a integrity. SGS provozuje více než 1500 poboček a laboratoří po celém světě a zaměstnává přes 75 000 lidí.