Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Přestože je prodej nekvalitních paliv na čerpacích stanicích poměrně tvrdě trestán orgány státní správy, je provozovatel čerpací stanice stále nucen se spoléhat na kvalitu, kterou deklaruje dodavatel a přepravce. Nekvalitní palivo však není v naprosté většině případů lidskými smysly rozeznatelné od kvalitního.

Provozovatelé čerpacích stanic se tak oprávněně ptají, zda vůbec existuje ochrana proti nekvalitním dodávkám paliva. Ta existuje v podobě testů aktuální kvality dodaného paliva vzorků získaných speciálním vzorkovacím zařízením. Provozovatelé čerpacích stanic, kteří mohou jen omezeným rozsahem ovlivnit kvalitu pohonných hmot stáčených do jejich zásobních nádrží, jsou tak chráněni.

Společnost SGS přichází s revoluční službou vzorkování paliva při stáčení ze silničních nebo železničních cisteren.

Specifikace nabízených služeb

• Vzorek stáčeného paliva je odebírán kontinuálně s využitím vloženého inline vzorkovacího    nástavce.
• Odběr vzorku je zajištěn speciálně upraveným peristaltickým čerpadlem konstruovaným pro práci    v prostředí se zvýšeným rizikem výbuchu.
• Vzorek je shromažďován ve speciálně upravené a kalibrované přetlakové nádobě, čímž je    eliminován jakýkoli únik těkavých látek ze vzorku do vzduchu.
• Vzorkovací systém pracuje v naprostém souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 3170
• Odebraný vzorek je s ohledem na způsob vzorkování naprosto reprezentativní a poskytuje tedy    široký rozsah informací o obsahu cisterny; díky unikátnímu způsobu odběru jsou k dispozici    informace o kvalitativních parametrech paliva ve stavu, v jakém se nachází při stáčení produktů    do skladových nádrží veřejné čerpací stanice nebo do zásobníků neveřejných výdejních míst.
• Zařízení pro odběr vzorků je uzpůsobeno k přípravě dílčích vzorků přímo na místě odběru.
• Nabízená služba (odběry vzorků a následná kontrola kvality) může být zajištěna jednorázově    nebo ve formě monitoringu dodávek.

Přínosy pro klienta

• argumentace pro kontrolní orgány
• zlepšení vymahatelnosti smluvních závazků
• zvýšení spolehlivosti při prodeji paliv
• individuální přístup a hledání příčin při zjištění nekvalitních dodávek
• detailní hodnocení s doporučením následných opatření
• související technické poradenství

Pro více informací kontaktujte našeho experta:

Ing. Petr Hloušek
Divize paliv a maziv

SGS Czech Republic
U Trati 42
100 00 Praha 10
Tel.: +420 274 021 321
        +420 739 342 599

Skupina SGS je světovým leaderem v oblasti inspekce, verifikace, testování a certifikačních služeb. Společnost byla založena roku 1878 a je v celosvětovém měřítku uznávaným standardem v oblasti kvality a integrity. SGS provozuje více než 1500 poboček a laboratoří po celém světě a zaměstnává přes 75 000 lidí.