Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

SGS Czech Republic, s.r.o. rozšiřuje nabídku svých služeb v oblasti odpadového hospodářství o využití odpadu k energetickým účelům (Waste2Fuel).

SGS nově nabízí služby v oblasti výroby paliv z odpadů, které vedou k využití odpadů v souladu s hierarchií nakládání s odpady a k uplatnění certifikovaného výrobku jako náhrady primárních zdrojů energie.

Služby SGS jsou plně v souladu s legislativou ČR a Evropského společenství.

Zahrnují:

• posouzení, zda palivo z odpadu nemá nepříznivý vliv na životní prostředí nebo lidské zdraví;
• definování vstupních parametrů materiálů a/nebo odpadů pro výrobu paliv z odpadů;
• zpracování vnitropodnikových norem pro výrobu paliv z odpadů nebo její aktualizaci;
• zpracování bezpečnostních listů k výrobku/chemické směsi nebo jeho aktualizaci;
• nastavení procesu vzorkování paliva včetně jeho odběru;
• provádění laboratorních analýz vyrobeného paliva;
• certifikaci/recertifikaci procesu výroby paliva z odpadů;
• průběžný dohled nad procesem výroby paliva z odpadů;
• konzultace a poradenství v oblasti nakládání s odpady.

SGS zajistí, že při splnění přesně stanovených podmínek dané Českou i Evropskou legislativou budou moci výrobky paliv z odpadů sloužit k energetickému využití v zařízeních k tomu určených. Mezi tato zařízení se na území ČR řadí zařízení pro energetické využívání odpadů, zařízení schválená příslušnými orgány ke spoluspalování odpadů, paliv z odpadů nebo biomasy.

Pro více informací kontaktujte našeho experta:

Ing. Jaromír Manhart
Divize Životní prostředí

SGS Česká republika
K Hájům 1233/2
Praha 5
t: +420 234 708 139
f: +420 234 708 100

Skupina SGS je světovým leaderem v oblasti inspekce, verifikace, testování a certifikačních služeb. Společnost byla založena roku 1878 a je v celosvětovém měřítku uznávaným standardem v oblasti kvality a integrity. SGS provozuje více než 1500 poboček a laboratoří po celém světě a zaměstnává přes 75 000 lidí.