Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Azbest se řadí mezi škodliviny pracovního a životního prostředí a je velmi nebezpečný, je-li rozptýlen ve formě velmi jemných malých vláken. Vdechování azbestových vláken může způsobit azbestózu nebo karcinom plic. Materiály z azbestu se v minulosti osvědčily jako vhodné materiály tepelně-izolační a byly také často využívány jako součást protipožární ochrany staveb. Po zjištění jejich zdravotní závadnosti se v současnosti pracuje na odstranění azbestu z okolí lidských sídel.

SGS nabízí detekci a stanovení azbestu a jiných nebezpečných minerálních vláken ve vnitřním a vnějším prostředí.

SGS v rámci environmentální inspekční a auditní činnosti provádí rámcový stavebně technický průzkum objektů, jehož cílem je detekce azbestu a azbestových vláken.

SGS provádí odběry vzorků stavebních konstrukcí a ovzduší na předem vytipovaných místech. Následné laboratorní analýzy vyloučí nebo potvrdí přítomnost azbestových vláken, respirabilních azbestových a minerálních vláken.

SGS pečlivým posuzováním rizik a vykonáváním preventivních opatření vytváří pracovní prostředí tak bezpečné, jak je to jen možné.

Snižování nebezpečných látek je prioritní službou divize Životní prostředí společnosti SGS.

Pro více informací kontaktujte našeho experta:

Ing. Jaromír Manhart
Divize Životní prostředí

SGS Česká republika
K Hájům 1233/2
Praha 5
t: +420 234 708 139
f: +420 234 708 100

Skupina SGS je světovým leaderem v oblasti inspekce, verifikace, testování a certifikačních služeb. Společnost byla založena roku 1878 a je v celosvětovém měřítku uznávaným standardem v oblasti kvality a integrity. SGS provozuje více než 1500 poboček a laboratoří po celém světě a zaměstnává přes 75 000 lidí.