Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

V červnu tohoto roku SGS Czech Republic zvítězila ve výběrovém řízení na poskytování služeb stavebního dozoru a projektového managementu pro prestižní Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v Praze.

Jedná se o projekt rekonstrukce a dostavby centrální části areálu ústavu, stavbu garáže pro osobní automobily a související stavební akce včetně úprav laboratoří. Práce budou probíhat po dobu čtyř let (2012-2016), k zahájení prací došlo dle plánu v srpnu 2012.

Náplní práce Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí. Ústav se podílí na vzdělávání na universitní úrovni, vedení diplomových a doktorských prací a je sídlem komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru organická a bio organická chemie.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:

SGS Česká republika
Igor Smola
K Hájům 1233/2
Praha 5
t: +420 234 708 146
f: +420 234 708 100

Skupina SGS je světovým leaderem v oblasti inspekce, verifikace, testování a certifikačních služeb. Společnost byla založena roku 1878 a je v celosvětovém měřítku uznávaným standardem v oblasti kvality a integrity. SGS provozuje více než 1350 poboček a laboratoří po celém světě a zaměstnává přes 70 000 lidí.