Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content
Název Termín Typ
PŘECHODOVÝ PROCES NA VERZI ISO 50001:2018 Od 20.2. 2020 musí být společnosti auditovány již dle nové verze normy ISO 5001:2018. V návaznosti na vydání nové verze normy ISO 50001:2018 v srpnu 2018 započalo tříleté přechodové období z normy ISO 50001:2011 na tuto verzi. Toto období platí do 21.8. 2021. Tímto dnem zároveň přestane platit původní verze normy, tj. ISO 50001:2011 a je nutné projít přechodovým procesem. 20. I 2020 Aktuality
SGS NOVĚ NABÍZÍ I LOKÁLNÍ CERTIFIKACI IFS LOGISTICS SGS Czech Republic v rámci svých certifikačních služeb nově nabízí také certifikaci této normy 09. X 2019 Místní zprávy o naší společnosti
MOL vstupuje do programu Pečeť kvality monitorující paliva na čerpacích stanicích MOL vstupuje do programu Pečeť kvality monitorující paliva na čerpacích stanicích 19. VI 2019 Aktuality
NA SPRÁVNÉ KOLEJI S SGS Jste výrobce drážních vozidel či jejich komponentů? Modernizujete tento druh vozidel nebo jste dokonce přímo provozovatel drážní dopravy? 07. V 2019 Místní zprávy o naší společnosti
6.SOCIÁLNÍ VOZIDLO Dne 20. března 2019 byly za účasti zástupců Městské části Praha 9, médií, SGS Czech Republic a dalších podporujících firem slavnostně předány klíče od sociálního vozidla Dacia Dokker paní Mgr. Tereze Zámrské, vedoucí Domu seniorů Slunné stáří pro okamžité využití. 27. III 2019 Místní zprávy o naší společnosti
Řízení rizik SGS nabízí nejširší škálu služeb důvěryhodných technických informací, které potřebují banky, ručitelé a akcioví investoři k zajištění svých investic do stavebních, infrastrukturních a energetických projektů, do obchodu s komoditami a udržitelnosti svého podniku. 14. I 2019 Místní zprávy o naší společnosti
SPRÁVNÝ AZBEST MANAGEMENT V PRAXI ZPRACOVÁNÍM REGISTRU AZBESTU OD SGS ŘÍDÍTE SVÁ RIZIKA V OBLASTI SMYSLUPLNÉHO PLÁNOVÁNÍ INVESTIC, OCHRANY ZDRAVÍ A PREVENCÍ HAVÁRIÍ. PROČ JE LEPŠÍ VĚDĚT PŘÍTOMNOST AZBESTU ve stavbě a stavebních materiálech NENÍ SAMA O SOBĚ RIZIKEM. Problém nastává, když se nevhodným zásahem uvolní azbestová vlákna do vzduchu. 10. XII 2018 Aktuality
Certifikační orgán společnosti SGS Czech Republic, s.r.o. v procesu získání akreditace na ČSN ISO 45001:2018 Divize Certification & Business Enhancement jako Certifikační orgán společnosti SGS Czech Republic, s.r.o. projde v měsíci listopadu pravidelným posouzením Českým akreditačním institutem. 05. XI 2018 Místní zprávy o naší společnosti
SGS Česká republika podpořila realizaci české verze příručky Potravinářské podvody pro normu IFS Potravinářské podvody zahrnují širokou škálu záměrných podvodných aktů týkajících se potravin a potravinářských obalů, které jsou většinou ekonomicky motivované a mají závažné důsledky pro spotřebitele a podniky. 26. X 2018 Místní zprávy o naší společnosti
SGS CERTIFIKUJE DLE IFS Food NOVĚ I PŘES VLASTNÍ, LOKÁLNÍ AUDITORY Společnost SGS Czech Republic v rámci svých certifikačních služeb nově nabízí také certifikaci dle normy IFS Food v oblasti mléčných produktů, nápojů, hotových jídel a drůbeže. 10. VII 2018 Místní zprávy o naší společnosti