Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content
Název Termín Typ
SGS ICS CZECH REPUBLIC SE STÁVÁ NOVÝM CERTIFIKAČNÍM ORGÁNEM SYSTÉMŮ MANAGEMENTU V návaznosti na plnění požadavku příslušného standardu, kdy jeden právní subjekt nesmí poskytovat certifikace a současně i poradenství v systémech managementu, vznikla s účinností od 2.12. 2019 nová společnost SGS ICS Czech Republic, s.r.o., jako sesterská společnost SGS Czech Republic, s.r.o. 16. VI 2020 Aktuality
CHRAŇTE SVÉ INVESTICE I ZDRAVÍ AZBEST POD KONTROLOU Dnešní doba je dobou živelných rekonstrukcí, tedy dobou zvýšeného rizika zásahu do stavebních konstrukcí a technologií obsahujících azbest (obvodových plášťů, příček, podhledů, rozvodů tepla a plynu, systémů vzt / elektro / plynu atd.). Zaznamenáváme výrazný nárůst požadavků na provedení průzkumu výskytu azbestu ze strany majitelů rodinných domů, rekreačních objektů, chalup nebo chat v zahrádkářských koloniích. 15. VI 2020 Aktuality
OVĚŘTE SI ÚČINNOST ÚKLIDU A HYGIENY VAŠICH PROVOZŮ Sanitace vašeho vybavení a prostor má zásadní význam pro prevenci šíření virů a bakterií ve vašich provozech a kancelářích. Jste si skutečně jisti, že úklidová činnost a dezinfekční postupy jsou nastaveny a prováděny správně a efektivně? 29. V 2020 Aktuality
PŘECHODOVÝ PROCES NA VERZI ISO 50001:2018 Od 20.2. 2020 musí být společnosti auditovány již dle nové verze normy ISO 5001:2018. V návaznosti na vydání nové verze normy ISO 50001:2018 v srpnu 2018 započalo tříleté přechodové období z normy ISO 50001:2011 na tuto verzi. Toto období platí do 21.8. 2021. Tímto dnem zároveň přestane platit původní verze normy, tj. ISO 50001:2011 a je nutné projít přechodovým procesem. 19. I 2020 Aktuality
SGS NOVĚ NABÍZÍ I LOKÁLNÍ CERTIFIKACI IFS LOGISTICS SGS Czech Republic v rámci svých certifikačních služeb nově nabízí také certifikaci této normy 08. X 2019 Místní zprávy o naší společnosti
MOL vstupuje do programu Pečeť kvality monitorující paliva na čerpacích stanicích MOL vstupuje do programu Pečeť kvality monitorující paliva na čerpacích stanicích 18. VI 2019 Aktuality
NA SPRÁVNÉ KOLEJI S SGS Jste výrobce drážních vozidel či jejich komponentů? Modernizujete tento druh vozidel nebo jste dokonce přímo provozovatel drážní dopravy? 06. V 2019 Místní zprávy o naší společnosti
6.SOCIÁLNÍ VOZIDLO Dne 20. března 2019 byly za účasti zástupců Městské části Praha 9, médií, SGS Czech Republic a dalších podporujících firem slavnostně předány klíče od sociálního vozidla Dacia Dokker paní Mgr. Tereze Zámrské, vedoucí Domu seniorů Slunné stáří pro okamžité využití. 26. III 2019 Místní zprávy o naší společnosti
Řízení rizik SGS nabízí nejširší škálu služeb důvěryhodných technických informací, které potřebují banky, ručitelé a akcioví investoři k zajištění svých investic do stavebních, infrastrukturních a energetických projektů, do obchodu s komoditami a udržitelnosti svého podniku. 13. I 2019 Místní zprávy o naší společnosti
SPRÁVNÝ AZBEST MANAGEMENT V PRAXI ZPRACOVÁNÍM REGISTRU AZBESTU OD SGS ŘÍDÍTE SVÁ RIZIKA V OBLASTI SMYSLUPLNÉHO PLÁNOVÁNÍ INVESTIC, OCHRANY ZDRAVÍ A PREVENCÍ HAVÁRIÍ. PROČ JE LEPŠÍ VĚDĚT PŘÍTOMNOST AZBESTU ve stavbě a stavebních materiálech NENÍ SAMA O SOBĚ RIZIKEM. Problém nastává, když se nevhodným zásahem uvolní azbestová vlákna do vzduchu. 09. XII 2018 Aktuality