Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby společnosti SGS pro provoz a uzavření provozoven - pomáhají vám realizovat efektivní a úsporný provoz a být v souladu s předpisy.

Máme prokazatelné zkušenosti s mnoha aspekty provozoven, jejich uzavřením i obnovou. Naše schopnosti a odborné znalosti podporují vaše provozovny a zajišťují, že vaše plány pro jejich uzavření jsou technicky správné a prokazují vaši sociální a ekologickou odpovědnost.

Nabízíme celou řadu integrovaných služeb, které napomáhají optimálnímu chodu vašich provozoven, a to:

  • detailní testovací a analytické služby na místě;
  • spolehlivé řízení základních parametrů a dat;
  • technické audity;
  • modernizace a zdokonalení provozů;

dosažení stálé výrobní kapacity a metalurgie prostřednictvím naší unikátní technické podpory. Kromě toho nabízíme také úplný balík služeb pro přípravu uzavření provozu, a to:

  • návrh udržitelných procesů;
  • geotechnické studie;
  • prediktivní testy kyselé důlní vody;
  • 3D animace scénářů uzavření.

Naši odborníci provádějí spolehlivé nezávislé analýzy mnoha chemických a fyzikálních parametrů u celé řady typů vzorků a pomohou vám zajistit správu dat a jejich bezpečné uložení u třetí strany.

Na základě spolupráce v každé fázi životního cyklu vašeho provozu od vývoje až po výrobu, uzavření a obnovu vám můžeme pomoci s efektivním a úsporným provozem, souladem s předpisy a zajištěním toho, že vaše vody, odpadní kapaliny i odpad budou mít co nejmenší dopad na místo provozu.

Pro více informací kontaktujte ještě dnes vaši lokální pobočku SGS.