Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Zhodnocení dopadu projektu na životní prostředí i jeho sociálních důsledků se v globální ekonomice ovlivňované změnou klimatu, požadavky na udržitelnost a finančními riziky stalo již nezbytností.

My v SGS víme, že k odhadu, posouzení a zaznamenání sociálních a enviromentálních dopadů projektu je nutná znalost a globální odbornost.  

Náš tým pro prověrku dopadu na životní prostředí a sociální oblast je schopen pomoci vám porozumět riziku plynoucímu ze složitých environmentálních a sociálních problémů spojených s vaším projektem a rozhodnout se, zda je finančně udržitelný. Prošetříme a posoudíme problémy týkající se například možné kontaminace pozemku, předpisů BOZP, klimatických změn, udržitelnosti a uhlíkové stopy, a to s přihlédnutím k požadavkům a struktuře zásad Equator Principles. Naše odbornost se vine mnoha odvětvími, a to včetně lesnictví, těžařství, energetiky, plynárenství, ropného průmyslu či biodiverzity, a poskytne vám tak ten nejširší záběr pro zabezpečení vašich investic a zmírnění rizika.

Zjistěte si více o našich službách v oblasti prověrky dopadu na životní prostředí a sociální oblast.