Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Chraňte své vodní zdroje pro budoucnost.

Studie podzemní vody společnosti SGS vám pomůže formulovat plán vodního hospodaření, který předvídá rizika kontaminace a odpovídá vašim budoucím potřebám.

Podzemní pitná voda je cenným zdrojem, který může být průmyslovými a zemědělskými aktivitami vážně dotčen. Voda musí být chráněna, aby byla zajištěna dodávka kvalitní vody i pro budoucí generace. Pro úspěšné projekty pozemních a podzemních staveb je nutno v průběhu stavebních a inženýrských prací mít pod kontrolou hladinu podzemní vody.

Náš tým pro hydrogeologické studie poskytuje řadu služeb, které vám pomohou předvídat problémy s podzemní vodou a vyvinout řešení, která budou vyhovovat vaší konkrétní činnosti. Máme vybavení pro jakýkoliv typ vodního zdroje – od čerpání a odebírání vzorků, po počítačové modelování vodní masy – pro detailní posouzení. Naši hydrogeologové mají odbornou kvalifikaci k navrhování celé řady možností vhodných pro mnohá průmyslová odvětví, včetně veřejné vodovodní sítě.

Můžeme vám také pomoci s administrativními záležitostmi, jako je například průzkum a udělení licence. Postaráme se také o veškerou dokumentaci, kterou potřebujete pro pokrytí technických požadavků a hlášení terénních měření. Naše hlášení podpoří vaši shodu se všemi příslušnými nařízeními ve vašem odvětví.

Rozsah našich služeb zahrnuje:

  • Studie zachycení podzemní vody
  • Studie povrchových vod
  • Hydrogeochemii

Naše kompletní nabídka balíčků testování obsahuje chemii vody pro vzorky pitné vody a podzemní vody zaměřenou na hledání minerálů. Naše laboratoře, uceleně integrované do celosvětové environmentální sítě, poskytují široké spektrum chemických analýz vody, hornin, půdy a dalších přírodních minerálů. Jsme oprávněni k provádění jedinečných geochemických analýz, které vám dají přesný přehled o chemii spodních vod na vašem území.

Volejte ještě dnes náš expertní tým a zajistěte úspěch svých projektů v oblasti podzemních vod a hydrogeologie.