Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Proteomické služby od SGS – získejte účinnou genovou expresi na úrovni proteinů pomocí proteomické analýzy.

Proteomika zkoumá genovou expresi na úrovni proteinů. Genová exprese, a tím i obsah buněčných proteinů, se mohou lišit kvantitativně i kvalitativně podle léčebných režimů anebo zátěžových podmínek. Nabízíme vám proteomickou analýzu ke zkoumání genové exprese na úrovni proteinů.

Proč zvolit proteomickou analýzu od SGS?

Naše proteomické služby vám pomohou:

  • identifikovat proteiny a modifikace proteinů, jako jsou fosforylace, mutace a glykosylace;
  • detekovat nízké hladiny peptidu přítomného ve směsi;
  • provádět analýzu nečistot pro rekombinantní proteiny, detekovat přítomnost malých hladin proteinového znečištění, jako jsou proteiny hostitelských buněk;
  • splnit požadavky Mezinárodní konference o harmonizaci technických požadavků na registrace humánních léčivých přípravků (ICH) Q6B na charakterizaci a potvrzení biofarmaceutických přípravků pro nové žádosti o registrace.

Spolehlivá proteomická analýza od předního poskytovatele

Jako přední světový poskytovatel proteomických služeb vám nabízíme potřebné zkušenosti, technickou odbornost a znalost předpisů a jedinečnou celosvětovou síť.

Naše strategie proteomických služeb zahrnuje následující:

  • polyakrylamidovou gelovou elektroforézu v přítomnosti dodecylsulfátu sodného (SDS-PAGE) k separaci a vizualizaci proteinového obsahu;
  • kapalinovou chromatografii s reverzní fází (RP-HPLC) k separaci a vizualizaci proteinového obsahu;
  • ionizaci elektrosprejem s tandemovou hmotnostní spektrometrií (ES-MS/MS) k sekvencování peptidů produkovaných rozkladem proteinů;
  • nanokapalinovou chromatografii s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS) k sekvencování peptidů produkovaných rozkladem proteinů;
  • dotazování databáze proteinových sekvencí k identifikaci proteinů ve vzorku.

Naše strategie služeb má také jiná využití. Například pomocí sekvencování s využitím ES-MS/MS a dotazování databáze lze zjistit nízké hladiny peptidu přítomného ve směsi. Díky tomu lze tuto metodu použít v rámci analýzy profilu nečistot pro rekombinantní proteiny, stanovit přítomnost minoritních úrovní proteinových nečistot, například proteiny hostitelských buněk.

Zjistěte více o našich proteomických službách, kontaktujte nás ještě dnes.