Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Analýza molekulární hmotnosti od SGS – účinná metoda, která vám pomůže stanovit velikost molekul

Pro všechny složené třídy, od malých organických molekul po intaktní glykoproteiny, je intaktní molekulová hmotnost hlavní charakteristikou jejich identity. Naše metody analýzy molekulární hmotnosti zahrnují hmotnostní spektrometrii (MS), která nabízí přesnost měření u širokého počtu molekulárních hmotností, s minimální, často méně než pikomolární spotřebou vzorku. Navíc jakýkoliv rozdíl mezi teoretickou a naměřenou hmotností může naznačovat potenciální modifikace.

Proč zvolit analýzu molekulární hmotnosti od SGS?

Můžeme vám pomoci:

  • získat měření molekulární hmotnosti celé řady molekul – od malých po intaktní proteiny a glykoproteiny;
  • získat přesné měření hmotnosti, často na čtyři nebo pět desetinných míst, což usnadňuje objasnění elementárního složení sloučeniny;
  • splnit požadavky Mezinárodní konference o harmonizaci technických požadavků na registrace humánních léčivých přípravků ICH Q6B na charakterizaci a potvrzení biofarmaceutických přípravků pro nové žádosti o registrace.

Spolehlivá analýza molekulární hmotnosti od předního poskytovatele

Jako přední světový poskytovatel analýz molekulární hmotnosti vám přinášíme potřebné zkušenosti, technickou odbornost, znalost předpisů a jedinečnou celosvětovou síť.

Naše široká škála nástrojů pro hmotnostní spektrometrii nám umožňuje zvolit nejvhodnější metodu ionizace pro vaši sloučeninu, například:

  • matricí asistovanou laserovou desorpci/ionizaci s hmotnostní spektrometrií (MALDI-MS);
  • hmotnostní spektrometrii s ionizací bombardováním rychlými atomy (FAB-MS);
  • hmotnostní spektrometrii s ionizací elektrosprejem (ES-MS);
  • kapalinovou chromatografii s hmotnostně spektrometrickou detekcí (LC-MS) pro komplexní směsi.

Navíc jsou k dispozici rozměrově vylučovací chromatografie a polyakrylamidová gelová elektroforéza v přítomnosti dodecylsulfátu sodného (SDS-PAGE) jako alternativní možnosti k odhadům molekulární velikosti.

Kontaktujte nás ještě dnes a získejte více informací o naší analýze molekulární hmotnosti.