Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

SGS si je vědoma, že nádoba nebo obal ukrývající vaše výrobky je zásadní pro jejich bezpečnost a kvalitu; nedostatečný obal nebo takový, který umožní kontaminaci vašich výrobků, může ohrozit zdraví vašich zákazníků a tím i vaši reputaci.

SGS nabízí širokou škálu služeb v oblasti zkoušení obalů a nádob pro zajištění, aby byly vaše obaly vhodné pro svůj účel a neohrožovaly vaše výrobky.

Naše zkoušky obalů a nádob jsou nastaveny tak, aby vyhověly potřebám velkého rozsahu klientů napříč farmaceutickým a biofarmaceutickým průmyslem, odvětvím zdravotnických prostředků a dalšími souvisejícími obory. Každý má své specifické potřeby, proto jsou naše služby dostatečně flexibilní, aby mohly být zapracovány do programů, které poskytují neustálou podporu a jsou nápomocny během rušných období. Všechny zkoušky jsou prováděny s cílem vyhovět požadavkům dohlížecích orgánů a souvisejících lékopisů.

Zkoušky jsou prováděny našimi vysoce kvalifikovanými odborníky v našich nejmodernějších laboratořích na celém světě. Obsahují zkoušky surovin pro výrobu obalů, testy finálních obalů a kontrolu slučitelnosti obalu a výrobku včetně testování extrahovatelnosti a vylouhovatelnosti.

SGS má několik desítek let zkušeností s prováděním zkoušek obalů a nádob, které podporují aktivity klienta v oblasti řízení kvality a hodnocení rizik. Naši konzultanti jsou vám vždy k dispozici pro poskytnutí informací, jak vám můžeme pomoci zajistit, aby vaše obaly neohrožovaly bezpečnost a kvalitu výrobků.